Translations by Adrián Chaves

Adrián Chaves has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 359 results
2.
Opening link not supported on current platform (''{0}'')
2015-02-02
A apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').
20.
About JOSM...
2015-02-02
Sobre JOSM…
22.
Report bug
2015-02-02
Informar do fallo
25.
You are about to launch {0} browser window.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
You are about to launch {0} browser windows.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
2014-08-20
Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
34.
Merge
2014-08-20
Combinar
35.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2014-08-20
<html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
50.
Add Node...
2015-02-02
Engadir un nodo…
56.
Not enough nodes in selected ways.
2015-01-25
Non hai nodos dabondo nas vías seleccionadas.
2014-08-20
Non hai nodos dabondo nos camiños seleccionados.
58.
Cannot determine center of selected nodes.
2014-08-20
Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
59.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2014-08-20
Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
63.
Can not align a polygon. Abort.
2014-08-20
Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
64.
Intersection of three or more ways can not be solved. Abort.
2015-01-25
Non pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.
2014-08-20
Non pode resolverse a intersección de tres ou máis camiños. Interrompeuse a operación.
65.
Two parallels ways found. Abort.
2015-01-25
Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.
2014-08-20
Atopáronse dous camiños paralelos. Interrompeuse a operación.
87.
Downloading open changesets ...
2015-02-02
Descargando conxunto de cambios abertos…
93.
Could not combine ways<br>(They could not be merged into a single string of nodes)
2015-01-25
Non foi posíbel combinar as vías.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
2014-08-20
Non foi posíbel combinar os camiños.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
98.
Copy selected objects to paste buffer.
2015-02-02
Copiar os obxectos seleccionados ao portapapeis.
106.
Update multipolygon
2014-08-20
Actualizar o multipolígono
120.
Toggle dialogs panel, maximize mapview
2014-08-20
Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
121.
Toggle dialogs panel
2014-08-20
Alternar o panel de diálogos.
133.
Download object...
2015-02-02
Descargar obxecto…
135.
Download parent ways/relations...
2015-02-02
Descargando vías/relacións… relacionadas
136.
Download objects referring to one of the selected objects
2014-08-20
Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
144.
Continues drawing a line that shares nodes with another line.
2014-08-20
Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
148.
Export to GPX...
2015-02-02
Exportar a GPX…
156.
Display history information about OSM ways, nodes, or relations.
2015-02-02
Amosa información sobre vías,nodos, ou relacións de OSM
159.
Display history information about OSM ways, nodes, or relations in web browser.
2015-01-25
Mostrar información histórica sobre vías, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
2014-08-20
Mostrar información histórica sobre camiños, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
163.
Use arrow keys or drag the imagery layer with mouse to adjust the imagery offset. You can also enter east and north offset in the {0} coordinates. If you want to save the offset as bookmark, enter the bookmark name below
2014-08-20
Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe. Tamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}. Se quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
169.
Display advanced object information about OSM nodes, ways, or relations.
2015-01-25
Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, vías e relacións de OSM.
2014-08-20
Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, camiños e relacións de OSM.
171.
Display object information about OSM nodes, ways, or relations in web browser.
2015-01-25
Mostrar información de obxecto sobre nodos, vías e relacións de OSM no seu navegador web.
2014-08-20
Mostrar información de obxecto sobre nodos, camiños e relacións de OSM no seu navegador web.
174.
Please select at least one closed way that should be joined.
2015-02-02
Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.
176.
Join area confirmation
2014-08-20
Confirmación de unión de zonas
177.
The selected way has nodes outside of the downloaded data region.
The selected ways have nodes outside of the downloaded data region.
2014-08-20
A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
182.
No intersection found. Nothing was changed.
2015-02-02
Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…
183.
Move tags from ways to relations
2015-01-25
Mover as etiquetas de vías a relacións
2014-08-20
Mover as etiquetas de camiños a relacións
191.
Some of the ways were part of relations that have been modified.<br>Please verify no errors have been introduced.
2015-01-25
Algunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
2014-08-20
Algúns dos camiños formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
194.
Sorry. Cannot handle multipolygon relations with multiple outer ways.
2014-08-20
Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
195.
Sorry. Cannot handle way that is outer in multiple multipolygon relations.
2015-01-25
Non é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
2014-08-20
Non é posíbel manexar camiños que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
196.
Sorry. Cannot handle way that is both inner and outer in multipolygon relations.
2015-01-25
Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
2014-08-20
Non é posíbel manexar camiños que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
197.
Sorry. Cannot handle way that is inner in multiple multipolygon relations.
2015-01-25
Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.