Browsing Czech translation

110 of 1334 results
149.
Calculating Download Area
Výpočet stahované oblasti
Translated and reviewed by Jezevec
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/DownloadAlongAction.java:237
162.
Draw boundaries of downloaded data
Vykreslit ohraničující box stažených dat
Translated and reviewed by pschonmann
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/DrawBoundariesOfDownloadedDataAction.java:24 ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/preferences/display/DrawingPreference.java:54 ../plugins/cadastre-fr/src/org/openstreetmap/josm/plugins/fr/cadastre/preferences/CadastrePreferenceSetting.java:54
965.
Loading {0}
Nahrávám {0}
Translated and reviewed by Martin Petricek
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/data/imagery/street_level/IImageEntry.java:152 ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/layer/geoimage/ImageDisplay.java:767
1108.
Internal style to be used as base for runtime switchable overlay styles
Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazování
Translated and reviewed by Jezevec
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/data/preferences/sources/MapPaintPrefHelper.java:85
1109.
Internal Preset
Interní předvolby
Translated and reviewed by Jezevec
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/data/preferences/sources/PresetPrefHelper.java:32
1110.
The default preset for JOSM
Výchozí předvolba pro JOSM
Translated and reviewed by Martin Petricek
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/data/preferences/sources/PresetPrefHelper.java:34
1125.
Religion
chunk "religious" combo combo "Religion" combo "Religion"
chunk "religious_catholic_christian" combo combo "Religion" combo "Religion"
chunk "other_religions" combo combo "Religion" combo "Religion"
Náboženství
Translated and reviewed by Martin Petricek
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/data/preferences/sources/ValidatorPrefHelper.java:99 build/trans_presets.java:217 build/trans_presets.java:219 build/trans_presets.java:221
1776.
You have encountered a bug in JOSM
Narazili jste na chybu v JOSM
Translated and reviewed by Martin Petricek
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/bugreport/BugReportDialog.java:60 ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/bugreport/DefaultBugReportSendingHandler.java:43
1784.
Suppress further error dialogs for this session.
Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.
Translated and reviewed by Jezevec
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/bugreport/BugReportDialog.java:163
1974.
Relation
Vztah
Translated and reviewed by pschonmann
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/correction/RoleCorrectionTableModel.java:34 ../core/src/org/openstreetmap/josm/gui/dialogs/DeleteFromRelationConfirmationDialog.java:463
110 of 1334 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Acci, Aleš Fiala, Aleš Janda, Clon, Dalibor Jelínek, Dirk Stöcker, Don-vip, Frettie, JC-Bob, Jakuje, Jan Kaláb, Jan Macura, Jan Martinec, Jaroslav Kamenik, Jezevec, Jose Riha, Kubajz, Kuvaly [LCT], LStealth, Libor Pecháček, Lukáš Matějka, Martin Petricek, MichaelsCZ, Michal Vesely, Mkyral, Ondřej Nový, Petr Dlouhý, PetrS, Radek Augustýn, Taylor Smock, aceman444, bilykralik16, gorn, hanoj, jk, marin, pschonmann, punkrtekk, strepon, vrabcak.