Translations by Bartosz Kaszubowski

Bartosz Kaszubowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 183 results
1.
About Jmol
2008-06-29
O programie Jmol
2008-06-29
O Jmol
2.
Unable to find url "{0}".
2008-06-29
Nie mogę znaleźć adresu "{0}".
3.
OK
2008-06-29
OK
5.
No AtomSets
2008-06-29
Brak zestawów atomów
6.
Properties
2008-06-29
Właściwości
7.
Atom Set Collection
2008-06-29
Kolekcja zestawów atomów
8.
Collection
2008-06-29
Kolekcja
9.
Info
2008-06-29
Informacja
10.
Select
2008-06-29
Wybierz
11.
Repeat
2008-06-29
Powtórz
12.
FPS
2008-06-29
Klatek na sekundę
13.
Vector
2008-06-29
Wektor
14.
Radius
2008-06-29
Promień
15.
Scale
2008-06-29
Skala
16.
Amplitude
2008-06-29
Amplituda
17.
Period
2008-06-29
Okres
18.
Controller
2008-06-29
Kontroler
19.
atom set
2008-06-29
zestaw atomów
20.
vector
2008-06-29
wektor
21.
Go to first {0} in the collection
2008-06-29
Idź do pierwszego {0} w kolekcji
22.
Go to previous {0} in the collection
2008-06-29
Idź do ostatniego {0} w kolekcji
24.
Pause playing
2008-06-29
Przerwij odtwarzanie
25.
Go to next {0} in the collection
2008-06-29
Przejdź do nastepnego {0} w kolekcji
26.
Jump to last {0} in the collection
2008-06-29
Przejdź do ostatniego {0} w kolekcji
29.
Select Atoms
2009-05-04
Wybierz atomy
30.
Preview
2009-05-04
Podgląd
32.
&File
2008-06-29
&Plik
34.
&Open
2008-06-29
&Otwórz
35.
Open &URL
2008-06-29
Otwórz &URL
36.
Scrip&t...
2008-06-29
Skryp&t...
38.
&Save As...
2008-06-29
Z&apisz jako...
39.
&Export
2008-06-29
&Eksportuj
41.
Export to &Web Page...
2008-06-29
Eksoprtuj na stronę &internetową...
42.
Render in POV-&Ray...
2008-06-29
Renderuj w POV-&Ray...
44.
&Print...
2008-06-29
&Drukuj...
45.
Close
2008-06-29
Zamknij
46.
E&xit
2008-06-29
&Wyjdź
48.
&Edit
2008-06-29
&Edycja
51.
Deselect All
2008-06-29
Odznacz wszystko
53.
Copy Script
2008-06-29
Skopiuj skrypt
55.
&Paste
2008-06-29
&Wklej
58.
Hydrogen
2008-06-29
Wodór
59.
Carbon
2008-06-29
Węgiel
60.
Nitrogen
2008-06-29
Azot
61.
Oxygen
2008-06-29
Tlen
62.
Phosphorus
2008-06-29
Fosfor
64.
Amino
2008-06-29
Aminokwas
65.
Nucleic
2008-06-29
Kwas nukleinowy
66.
Water
2008-06-29
Woda