Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 94 results
2.
Track is too large to fit in the remaining space on the CD
2005-11-08
Spåret är för stort för att få plats på den återstående platsen på CD-skivan
2005-07-04
Spåret är för stort för att få plats på CD-skivans återstående utrymme
70.
Error getting session information. %s
2005-07-08
Problem med att hämta sessionsinformation. %s
71.
unknown error
2005-01-20
okänt fel
73.
Error importing session from [%s]. Please check the device configuration in preferences.
2005-07-08
Problem med att importera session från [%s]. Kontrollera enhetsinställningen i egenskaper.
2005-07-08
Problem med att importera session från [%s]. Kontrollera enhetsinställningen i
74.
Contents
2005-01-20
Innehåll
75.
Size
2005-01-20
Storlek
76.
Full Path
2005-06-07
Fullständig Sökväg
2005-01-20
Fullständig sökväg
79.
The mount point (e.g. /mnt/cdrom) for the writing device could not be obtained. Please check that the writing device has an entry in /etc/fstab and then go to preferences and rescan for devices.
2005-01-20
Monteringspunkten (e.g. /mnt/cdrom) för skriv-enheten kunde inte fås. Var vänlig kolla att skriv-enheten har en plats i /etc/fstab och gå sedan till inställningar för att åter-scanna efter enheter.
87.
Audio tracks from a previous sesion already exist on disk, do you wish to use the existing tracks?
2005-01-20
Ljudspår från en tidigare session finns redan på disken, vill du använda de existerande spåren?
91.
A data CD image from a previous session already exists on disk, do you wish to use the existing image?
2005-01-20
En data-CD-avbild från en tidigare session existerar redan på disken, vill du använda den existerande avbilden?
100.
Filesystem
2005-01-20
Filsystem
106.
_Burn CD Image
2005-01-20
_Bränn CD-avbild
108.
%s's home
2005-01-20
%ss hem
109.
File
2005-01-20
Fil
110.
Type
2005-01-20
Typ
119.
GnomeBaker
2005-01-20
GnomeBaker
121.
translator_credits
2005-01-20
Översättningstack
139.
Loading preferences...
2005-01-20
Laddar inställningar...
140.
Detecting devices...
2005-01-20
Finner enheter...
142.
Loading GUI...
2005-01-20
Laddar GUI...
144.
default
2005-07-04
förvald
2005-01-20
förval
145.
Name
2005-01-20
Namn
146.
Id
2005-01-20
Id
147.
Node
2005-01-20
Nod
148.
Mount point
2005-01-20
Monteringspunkt
149.
Write CD-R
2005-01-20
Skriv CD-R
150.
Write CD-RW
2005-01-20
Skriv CD-RW
151.
Write DVD-R
2005-01-20
Skriv DVD-R
152.
Write DVD-RAM
2005-01-20
Skriv DVD-RAM
160.
Completed
2005-01-20
Färdig
161.
Failed
2005-01-20
Misslyckades
162.
0%
2005-01-20
0%
170.
<b>Options</b>
2005-01-20
<b>Alternativ</b>
171.
_Start
2005-01-20
Börja
183.
Dummy write
2005-07-04
Provskrivning
185.
Fast blank
2005-01-20
Snabb tömning
186.
BurnFree
2005-01-20
BurnFree
190.
Finalize
2005-07-04
Fullborda
197.
Copy Data CD
2005-01-20
Kopiera data-CD
198.
Copy Audio CD
2005-07-04
Kopiera Ljud CD
2005-01-20
Kopiera ljud-CD
201.
Burn CD Image
2005-01-20
Bränn CD-avbild
203.
Create Data CD
2005-01-20
Skapa data-CD
205.
Create Audio CD
2005-07-04
Skapa Ljud CD
2005-01-20
Skapa ljud-CD
206.
Create Mixed CD
2005-01-20
Skapa mixad CD