Translations by Linda Jansova

Linda Jansova has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
2.
Recognized search keys include:
2011-07-03
Rozpoznané klíče pro vyhledávání obsahují:
2009-11-24
Rozpoznané vyhledávací klíče obsahují:
3.
Search key
2011-07-03
Klíč pro vyhledávání
2009-11-24
Vyhledávací klíč
4.
Definition
2009-11-24
Definice
13.
keyword/kw
2011-07-03
klíčové slovo/kw
14.
search keyword(s)
2011-07-03
vyhledávání pomocí klíčového slova (klíčových slov)
2011-07-03
vyhledávání pomocí klíčových slov
2009-11-24
hledání klíčového slova(slov)
15.
author/au/name
2009-11-24
autor/au/jméno
16.
search author(s)
2011-07-03
hledávání podle autora/autorů
2011-07-03
vyhledávání podle autora/autorů
2009-11-24
hledání autora(y)
17.
title/ti
2011-07-03
název/ti
18.
search title
2011-07-03
hledávaný název
2011-07-03
vyhledávaný název
19.
subject/su
2011-07-03
téma/su
2009-11-24
předmět/su
20.
search subject
2011-07-03
hledané téma
2009-11-24
hledat předmět
21.
series/se
2011-07-03
edice/se
2009-11-24
série/se
22.
search series
2011-07-03
hledaná edice
2009-11-24
vyhledávání série
23.
lang
2009-11-24
jazyk
25.
site
2009-11-24
stránka
26.
search at specified org unit, corresponds to actor.org_unit.shortname
2011-07-03
hledání v určené organizační jednotce, odpovídá actor.org_unit.shortname
27.
sort
2011-07-03
řazení
2009-11-24
třídit
28.
sort type (title, author, pubdate)
2011-07-03
řazení podle (název, autor, datum vydání)
2011-07-03
kritérium třídění (název, autor, datum vydání)
2009-11-24
řadit typ (název, autor, pubdate)
30.
sort direction (asc, desc)
2011-07-03
směr řazení (vzestupně, sestupně)
2009-11-24
řadit směrem (asc, desc)
31.
available
2009-11-24
dostupné
32.
if set to anything other than "false" or "0", limits to available items
2011-07-03
je-li nastavena na cokoliv jiného než "nepravda" nebo "0", je omezena na dostupné exempláře
2009-11-24
je-li nastavena na cokoliv jiného než "false " nebo "0 ", omezení na dostupné exempláře