Translations by Eva Cerninakova

Eva Cerninakova has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
1.
Multiclass Search Help
2020-09-28
Nápověda pro vícekriteriální vyhledávání
5.
keyword
2020-09-28
klíčové slovo
6.
title
2020-09-28
název
7.
author
2020-09-28
autor
8.
subject
2020-09-28
předmět
9.
series
2020-09-28
edice
10.
|
2020-09-28
|
11.
title|proper:gone with the wind
2020-09-28
title|proper:jih proti severu
12.
<placeholder-1/>, <placeholder-2/>, <placeholder-3/>, <placeholder-4/>, and <placeholder-5/> support additional search subclasses, specified with a <placeholder-6/>. For example: <placeholder-7/>
2020-09-28
<placeholder-1/>, <placeholder-2/>, <placeholder-3/>, <placeholder-4/>, a <placeholder-5/> podporovat další podtřídy vyhledávání zadané pomocí <placeholder-6/>. Například: <placeholder-7/>
14.
search keyword(s)
2011-12-08
vyhledávání podleklíčových slov
15.
author/au/name
2011-12-08
autor/au/name
16.
search author(s)
2011-12-08
vyhledávání podle autorů
18.
search title
2011-12-08
Vyhledávání podle názvu
20.
search subject
2011-12-08
vyhledávat podle tématu
22.
search series
2011-12-08
Vyhledávat podle edice
24.
limit by language (specify multiple langs with lang:l1 lang:l2 ...)
2020-09-28
omezit podle jazyka (zadejte více jazyků pomocí lang:l1 lang:l2 ...)
26.
search at specified org unit, corresponds to actor.org_unit.shortname
2011-12-08
hledání v dané organizační jednotce, odpovídá actor.org_unit.shortname