Translations by Michal Reiter

Michal Reiter has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
42.
The configuration has been changed and needs to be applied in order to make the changes active.
2009-11-16
Konfigurace byla změněna. Pro aktivaci změn je třeba je aplikovat.
53.
Logout
2009-11-16
Odhlásit se
65.
prev
2009-11-16
předchozí
66.
next
2009-11-16
další
68.
This Field is required.
2009-11-16
Toto pole je vyžadováno
70.
Change
2009-11-16
Změnit
71.
No menu found for URI:
2009-11-16
Menu nenalezeno pro:
72.
Search
2009-11-16
Hledat
78.
No entries to display
2009-11-16
Žádné záznamy k zobrazení
79.
Type
2009-11-16
Typ
80.
Source
2009-11-16
Zdroj
81.
<ANY>
2009-11-16
<jakýkoli>
82.
This rule will match any source
2009-11-16
Toto pravidlo platí pro jakýkoli zdroj
83.
Zone/Interface
2009-11-16
Zóna/Rozhraní
84.
Select interfaces (hold CTRL for multiselect)
2009-11-16
Zvolte rozhraní (stiskni CTRL pro výběr více)
85.
Network/IP
2009-11-16
Síť/IP adresa
86.
Insert Network/IPs (one per line)
2009-11-16
Zadejte síť/IP adresy (jedna na řádek)
87.
MAC Address
2009-11-16
MAC adresa
88.
Insert MAC Addresses (one per line)
2009-11-16
Zadejte MAC adresy (jedna na řádek)
90.
Delete
2009-11-16
Odstranit
91.
Do you want to delete this record?
2009-11-16
Chcete smazat tento záznam?
93.
Move Up
2009-11-16
Přesunout nahoru
94.
Move Down
2009-11-16
Přesunout dolů
95.
Enable
2009-11-16
Povolit
99.
Actions
2009-11-16
Činnosti
115.
Apply
2009-11-16
Použít
116.
Service/Port
2009-11-16
Služba/Port
117.
Service
2009-11-16
Služba
127.
GREEN
2009-11-16
ZELENÁ
130.
inactive
2009-11-16
neaktivní
131.
BLUE
2009-11-16
MODRÁ
134.
RED
2009-11-16
ČERVENÁ
135.
remote configuration
2009-11-16
Vzdálená konfigurace
394.
Bond %s
2009-11-16
Půjčka %s
395.
VLAN %(vid)s on %(physdev)s
2009-11-16
VLAN %(vid)s na %(physdev)s
397.
Uplink %s
2009-11-16
Uplink %s
398.
VPN %s
2009-11-16
VPN %s
412.
Invalid percentage value
2009-11-16
Neplatná procentuelní hodnota
569.
Select the rules file(s) to edit:
2009-11-16
Vyberte soubor(y) pravidel pro změnu:
570.
Policy
2009-11-16
Politika
572.
Delete exception
2009-11-16
Smazat výjimku
573.
Rule filename
2009-11-16
Název souboru pravidla
574.
Rules count
2009-11-16
Počet pravidel
575.
Rule
2009-11-16
Pravidlo
899.
Firewall Diagrams
2009-11-16
Diagramy firewallu
910.
Port forwarding / NAT
2009-11-16
Přesměrování portů / NAT
911.
VPN traffic
2009-11-16
VPN provoz
912.
Outgoing traffic
2009-11-16
Odchozí provoz
913.
Routed Incoming Traffic
2009-11-16
Routovaný příchozí provoz
914.
Inter-Zone traffic
2009-11-16
Provoz mezi zónami