Translations by Antonin Novotny

Antonin Novotny has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
74.
Save
2006-12-25
Uložit
92.
Edit
2006-12-25
Upravit
99.
Actions
2006-12-25
Akce
118.
Protocol
2006-12-25
Protokol
489.
Port
2006-12-25
Port
798.
Uptime
2006-12-25
Doba běhu
970.
Remove
2006-12-25
Odstranit
971.
Legend
2006-12-25
Popis
1024.
Connection status and control
2006-12-25
Stav a řízení připojení
1025.
User
2006-12-25
Uživatel
1026.
Assigned IP
2006-12-25
Přidělená adresa IP
1027.
Real IP
2006-12-25
Skutečná adresa IP
1028.
RX
2006-12-25
Přijato
1029.
TX
2006-12-25
Odesláno
1030.
Connected since
2006-12-25
Připojený od
1037.
Invalid port
2006-12-25
Neplatný port
1040.
Global settings
2006-12-25
Nastavení
1051.
Clients will reconnect automatically after a timeout.
2006-12-25
Klienti se po vypršení časového intervalu automaticky znovupřipojí.
1067.
Enabled (click to disable)
2006-12-25
Aktivovaný (klepněte pro deaktivaci)
1068.
Disabled (click to enable)
2006-12-25
Deaktivovaný (klepněte pro aktivaci)
1119.
Block DHCP responses coming from tunnel
2006-12-25
Blokovat odezvy protokolu DHCP z tunelu
1251.
Restart
2006-12-25
Restartovat