Translations by Johan Forsberg

Johan Forsberg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
57.
Down Limit
2013-08-10
Nedladdningsgräns
58.
Up Limit
2013-08-10
Uppladdningsgräns
382.
A peer-to-peer file sharing program utilizing the BitTorrent protocol.
2013-08-10
Ett peer-till-peer fildelningsprogram som använder BitTorrentprotokollet.
383.
Client:
2013-08-10
Klient:
384.
Current Developers:
2013-08-10
Nuvarande Utvecklare:
385.
Past Developers or Contributors:
2013-08-10
Föredetta Utvecklare eller Medarbetare:
386.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>. In addition, as a special exception, the copyright holders give permission to link the code of portions of this program with the OpenSSL library. You must obey the GNU General Public License in all respects for all of the code used other than OpenSSL. If you modify file(s) with this exception, you may extend this exception to your version of the file(s), but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version. If you delete this exception statement from all source files in the program, then also delete it here.
2013-08-10
Detta program är fri mjukvara; du kan ge ut det eller ändra programmet under villkoren i GNU General Public License som getts ut av Free Software Foundation; antingen version 3 av Licensen, eller (på eget bevåg) en senare version. Detta program ges ut i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den indirekta garantin om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för mer detaljer Du ska ha fått en kopia av GNU General Public License med detta program; om inte, var god se <http://www.gnu.org/licenses> Dessutom, som ett speciellt undantag, ger upphovsrättsägarna tillstånd att länka koden för delar av det här programmets OpenSSL-bibliotek. Du måste lyda GNU General Public License på alla sätt för all kod som använts förutom koden för OpenSSL. Om du modifierar filer med detta undantag, kan du utvidga undantaget till dina versioner av av filerna, men du är inte tvungen att göra detta. Om du känner att du inte vill göra det, radera detta meddelande från din version. Om du raderar detta meddelande från alla källkodsfiler i programmet, kan du också radera det här.
399.
Downloading...
2013-08-10
Laddar ner...
401.
Failed to download:
2013-08-10
Misslyckades med att ladda ner:
466.
_Start Daemon
2013-08-10
_Starta Daemon
467.
_Stop Daemon
2013-08-10
_Stoppa Daemon
469.
Unable to start daemon!
2013-08-10
Kunde inte starta daemon!
538.
Quit & _Shutdown Daemon
2013-08-10
Stäng & _Avsluta Daemon
597.
Focus window when adding torrent
2013-08-10
Fokusera fönster när torrenter läggs till
621.
Delete copy of torrent file on remove
2013-08-10
Radera kopia av torrentfilen vid borttagning
622.
Delete the copy of the torrent file created when the torrent is removed
2013-08-10
Radera kopian av torrentfilen som skapades när torrenten tas bort
646.
Ignore limits on local network
2013-08-10
Ignorera begränsningar i lokalt nätverk
871.
_Add Peer
2013-08-10
_Lägg till Peer
899.
_Pause
2013-08-10
_Paus
1095.
Watch folder does not exist.
2013-08-10
Bevakad mapp finns ej.
1097.
Watch Folder Properties
2013-08-10
Bevakade Mappar Inställningar
1100.
Enable this watch folder
2013-08-10
Slå på denna bevakade mapp
1101.
<b>Watch Folder</b>
2013-08-10
Bevakad Mapp
1102.
Delete .torrent after adding
2013-08-10
Radera .torrent efter den lagts till
1104.
Append extension after adding:
2013-08-10
Bifoga tillägg efter den lagts till:
1106.
.added
2013-08-10
.tillagd
1109.
<b>Torrent File Action</b>
2013-08-10
<b>Torrentfil Handling</b>
1114.
<b>Move Completed</b>
2013-08-10
<b>Flytt Slutförd</b>
1117.
Main
2013-08-10
Huvudsaklig
1125.
Auto Managed:
2013-08-10
Autohanterad:
1126.
Add Paused:
2013-08-10
Lägg Till Pausad:
1127.
Queue to:
2013-08-10
Köa till:
1129.
<b>Watch Folders:</b>
2013-08-10
<b>Bevakade Mappar:</b>
1147.
The Deluge web interface is not installed, please install the interface and try again
2013-08-10
Deluge webbinterfacet är inte installerat, var god installera interfacet och försök igen
1173.
Notification Blink shown
2013-08-10
Notifikationsblinking visad
1174.
Popup notification is not enabled.
2013-08-10
Popup-notifiering är inte påslaget.
1177.
Notification popup shown
2013-08-10
Popup-notifikation visad
1178.
Sound notification not enabled
2013-08-10
Ljudnotifikation är inte påslaget
1180.
Sound notification failed %s
2013-08-10
Ljudnotifikation misslyckades %s
1181.
Sound notification Success
2013-08-10
Ljudnotifikation Lyckad
1182.
Finished Torrent
2013-08-10
Slutförde Torrent
1186.
There was an error sending the notification email: %s
2013-08-10
Det blev ett felmeddelande med att skicka notifieringsmejlet: %s
1189.
Notification email sent.
2013-08-10
Notifikationsmejl skickat.
1190.
Finished Torrent "%(name)s"
2013-08-10
Laddade klart torrent: "%(name)s"
1191.
This email is to inform you that Deluge has finished downloading "%(name)s", which includes %(num_files)i files. To stop receiving these alerts, simply turn off email notification in Deluge's preferences. Thank you, Deluge.
2013-08-10
Detta mejl är för att informera dig om att Deluge har laddat klart "%(name)s", vilket inkluderar %(num_files)i filer. För att sluta få dessa meddelanden, stäng då av mejlnotifikationer i Deluge's inställningar.
1192.
Tray icon blinks enabled
2013-08-10
Blinkningar i verktygsfältet påslaget
1193.
Popups enabled
2013-08-10
Popups påslaget
1195.
<b>UI Notifications</b>
2013-08-10
<b>UI Notifieringar</b>
1198.
<b>Email Notifications</b>
2013-08-10
<b>Mejlnotifieringar</b>
1199.
This configuration does not mean that you'll actually receive notifications for all these events.
2013-08-10
Denna konfiguration innebär inte att du faktiskt kommer få notifieringar av alla dessa händelser.