Translations by utku

utku has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
~
Alacarte is an easy-to-use menu editor for GNOME that can add and edit new entries and menus. It works with the freedesktop.org menu specification and should work with any desktop environment that uses the spec.
2010-02-09
Alacarte GNOME için yeni girişlerin ve menülerin eklenebildiği kullanımı kolay bir menü düzenleyicidir. Freedesktop.org menü özellikleriyle ve spec. kullanan herhangibi bir masaüstü ortamıyla çalışır.
27.
Advanced Intrusion Detection Environment - static binary
2010-02-09
Gelişmiş izinsiz giriş tespit ortamı - sabit ikili
28.
This package contains the statically linked binary for "normal" systems.
2010-02-09
Bu paket ''normal'' sistemler için sabit olarak ikili bağıntı içerir
29.
Advanced Intrusion Detection Environment - Common files
2010-02-09
Gelişmiş izinsiz giriş tespit ortamı - Ortak dosyalar
30.
AIDE is an intrusion detection system that detects changes to files on the local system. It creates a database from the regular expression rules that it finds from the config file. Once this database is initialized it can be used to verify the integrity of the files. It has several message digest algorithms (md5, sha1, rmd160, tiger, haval, etc.) that are used to check the integrity of the file. More algorithms can be added with relative ease. All of the usual file attributes can also be checked for inconsistencies.
2010-02-09
AIDE yerel sistemdeki dosyalarda değişiklikleri algılayan bir izinsiz giriş tespit sistemidir. Düzenli ifade komutlarından config dosyasında bulanan bir veritabanı yaratır. Bu veritabanı bir kere başlatıldığında dosyaların bütünlüğünü doğrulamak için kullanılabilir. Dosyanın bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılan bir dizi ileti özeti alagoritmasına (md5. sha1. rmd160. tiger. haval. gibi) sahiptir. Görece kolaylıklı daha fazla alagoritma eklenebilir. Olağan dosya özniteliklerinin bütünü uyuşmazlık için ayrıca kontrol edilebilir.
31.
This package contains base and configuration files that are needed to run the actual binaries.
2010-02-09
Bu paket çalıştırılması gereken geçerli ikililik temel ve yapılandırma dosyaları içerir.
35.
A compilation of over eighty different solitaire card games. Everything from favorites like Freecell and Klondike through to the hopelessly pointless Clock Patience.
2010-02-09
80'den farklı solitaire oyununun bir kombinasyonu. Favorilerden: Freecell ve Klondike'ten umutsuzca amaçsız olan Clock Patience'e kadar.
40.
debugging symbols for the Akonadi PIM storage service
2010-02-09
Akonadi PIM yığın bellek hizmeti için hata ayıklayıcı
41.
This package contains debugging files used to investigate problems with the Akonadi PIM storage service.
2010-02-09
Bu dosya Akonadi PIM yığın bellek hizmeti ile ilgili problemleri araştırmak için kullanılan hata ayıklayıcı dosyalar içerir.
42.
Akonadi PIM storage service
2010-02-09
Akonadi PIM yığın bellek hizmeti
43.
This package contains the Akonadi PIM storage server and associated programs.
2010-02-09
Bu paket Akonadi PIM yığın bellek sunucusu ve bağıntılı programları içerir.
47.
Alien allows you to convert LSB, Red Hat, Stampede and Slackware Packages into Debian packages, which can be installed with dpkg.
2010-02-09
Alien dpkg ile yüklenilebilen Debian paketleri içindeki LAS. Red Hat. Stampede ve Slackware paketlerini dönüştürmenize olanak verir.
48.
It can also generate packages of any of the other formats.
2010-02-09
Ayrıca herhangibi bir diğer formatta paketler oluşturabilir.
52.
For ALSA to work on a system with a given sound card, there must be an ALSA driver for that card in the kernel. Linux 2.6 as shipped in linux-image packages contains ALSA drivers for all supported sound cards in the form of loadable modules. A custom alsa-modules package can be built from the sources in the alsa-source package using the m-a utility (included in the module-assistant package). Please read the README.Debian file for more information about loading and building modules.
2010-02-09
Ses kartıyla gelen bir sistemde ALSA'nın çalışması için: bu kart için kernel-de bir ALSA sürücüsü olması gerekir. Linux-image paketlerine yüklenmiş Linux 2.6 yüklenilebilir modüllerin formundaki bütün desteklenen ALSA ses kartı sürücülerini içerir. İsteğe uyarlanmış bir alsa-modules paketi alsa-source paketi m-a yardımcı uygulaması kullanılarak (module-assistant paketinde yerleşik) yapılandırılabilir. Lütfen modüllerin yüklenmesi ve yapılandırılması ile ilgili olarak daha fazla bilgi için README.Debian dosyasını okuyunuz.
60.
This package contains architecture independent files needed for Amarok to run properly. Therefore, unless you have 'amarok' package of the same version installed, you will hardly find this package useful.
2010-02-09
Bu paket Amarok' un düzgün çalışması için bağımsız mimari dosyalar içerir. Ancak. yüklenmiş aynı versiyon 'amarok' paketiniz olsa bile. bu paketi çok işe yarar bulacaksınız.
62.
This package provides debugging symbols for all binary packages built from amarok source package. It's highly recommended to have this package installed before reporting any Amarok crashes to either Amarok developers or Debian package maintainers.
2010-02-09
Bu paket amarok kaynak paketinde yapılanmış tüm ikili paketler için hata ayıklama simgeleri sağlar. Amarok geliştiricilerinden ya da Debian paket bakımcılarından birine herhangibi Amarok hatası raporlamadan önce bu paketin yüklenmesi önemli derecede tavsiye edilir.
63.
utilities for Amarok media player
2010-02-09
Amarok media oynatıcı için yardımcı programlar.
64.
This package contains command line utilities that are typically used by Amarok media player but might also be useful on systems without Amarok installed. They are designed to be lightweight as they do not depend on KDE libraries.
2010-02-09
Bu paket tipik olarak Amarok media oynatıcısı ile kullanılan komut satırı yardımcı programlarını içerir fakat Amarok yüklenmemiş sistemlerde de kullanışlı olabilir. KDE kitaplıklarına bağlı olmadan hafif olmak için tasarlanmışlardır.
66.
Interface between MTA and virus scanner/content filters
2010-02-09
MTA ve virüs tarayıcı/içerik filtreleyici arasında arayüz
73.
Anacron (like `anac(h)ronistic') is a periodic command scheduler. It executes commands at intervals specified in days. Unlike cron, it does not assume that the system is running continuously. It can therefore be used to control the execution of daily, weekly and monthly jobs (or anything with a period of n days), on systems that don't run 24 hours a day. When installed and configured properly, Anacron will make sure that the commands are run at the specified intervals as closely as machine-uptime permits.
2010-02-09
Anacron ('yanlış tarihlenmiş' gibi) bir periyodik zamanlayıcı komutudur. Belirlenmiş gün aralıklarında komutu uygular. Cron' dan farklı olarak sistemin sürekli çalıştığını varsaymaz. Bu yüzden günde 24 saat çalışmayan sistemlerde günlük. haftalık ve aylık işlerin (ya da herhangibi bir periyoddaki n kadar günün) yürütülmesini kontrol etmek için kullanılabilir. Yüklenip doğru bir şekilde yapılandırıldığında. Anacron bu komutların makina açık olduğu zamanlara en yakın belirlenmiş aralıklarla çalıştığına emin olur.
74.
This package is pre-configured to execute the daily jobs of the Debian system. You should install this program if your system isn't powered on 24 hours a day to make sure the maintenance jobs of other Debian packages are executed each day.
2010-02-09
Bu paket Debian sistemin günlük işlerini yürütmek için ön-yapılandırılmıştır. Eğer sisteminiz günde 24 saat açık değilse diğer Debian paketlerinin bakım işlerinin her gün yürütüldüğünden emin olmak için bu programı yüklemelisiniz.