Translations by Can Kaya

Can Kaya has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
2.
The GNU Accounting utilities for process and login accounting
2010-11-14
Süreç ve oturum muhasebesi GNU Muhasebe araçları
3.
GNU Accounting Utilities is a set of utilities which reports and summarizes data about user connect times and process execution statistics.
2010-11-14
GNU Muhasebe Araçları; kullanıcıların bağlı kaldıkları süreler ve işlettikleri süreçler hakkında raporlama yapar ve veri özetleri sunar.
4.
"Login accounting" provides summaries of system resource usage based on connect time, and "process accounting" provides summaries based on the commands executed on the system.
2010-11-14
"Oturum muhasebesi"; sistem kaynaklarının kullanımı hakkında, bağlantı süresine göre özet bilgi sunar. "Süreç muhasebesi" ise, sistem üzerinde çalıştırılan komutlara ilişkin özet bilgi sunar.
5.
The 'last' command is provided by the sysvinit package and not included here.
2010-11-14
'last' komutu sysvinit paketi ile sağlanmaktadır, burada mevcut değildir.
7.
This package contains the getfacl and setfacl utilities needed for manipulating access control lists.
2010-11-14
Bu paket, erişim kontrol listelerini değiştirmek için gerekli getfacl ve setfacl araçlarını içerir.
11.
Advanced Configuration and Power Interface event daemon
2010-11-14
Gelişmiş Konfigürasyon ve Güç Arabirimi olay artalan süreci
14.
add and remove users and groups
2010-11-14
kullanıcı ya da grup ekleme ve silme