Translations by akturk

akturk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
~
This package contains the core components of GNOME Accessibility.
2012-05-25
Bu paket, GNOME Erişilebilirlik temel bileşenleri içerir
22.
collection of recompression utilities
2012-05-25
yeniden sıkıştırma araçları koleksiyonu
39.
RSS/Atom feed aggregator
2012-05-25
RSS/Atom besleme toplayıcı
68.
desktop companion
2012-05-25
Masaüstü Kılavuzu
114.
Apache HTTP Server common files
2012-05-25
Apache HTTP Sunucusu ortak dizinler
134.
Export GTK menus over DBus
2012-05-25
GTK menüleri DBus üzerinden dışa aktarma
146.
symptom scripts for apport
2012-05-25
apport için belirti betikleri
152.
Script to create state bundles
2012-05-25
Durum paketleri oluşturmak için betik
161.
APT utility programs
2012-05-25
APT yardımcı programlar
169.
transaction based package management service
2012-05-25
işlem tabanlı paket yönetim hizmeti
174.
data files for clients
2012-05-25
İstemciler için veri dizinleri
189.
Hardware architecture detector
2012-05-25
Donanım mimarisi dedektörü
192.
archive utility
2012-05-25
arşiv araçları
204.
American, British and Canadian spellings are included.
2012-05-25
Amerikan, İngiliz ve Kanada imla kontrolleri dahildir
207.
Delayed job execution and batch processing
2012-05-25
Gecikmiş iş yürütme ve toplu işlem
259.
A tool for generating GNU Standards-compliant Makefiles
2012-05-25
GNU standartlarına uyumlu Makefile üretmek için bir araç
276.
Avahi IPv4LL network address configuration daemon
2012-05-25
Avahi IPv4LL ağ adresi yapılandırması artalan süreci
278.
Avahi mDNS/DNS-SD daemon
2012-05-25
Avahi mDNS/DNS-SD artalan süreci
282.
Avahi browsing, publishing and discovery utilities
2012-05-25
Avahi tarama, yayıncılık ve keşfetme araçları
285.
Molecular Graphics and Modelling System (Data Files)
2012-05-25
Moleküler Grafik ve Modelleme Sistemi (Veri Dosyaları)
298.
network backup, recovery and verification - client meta-package
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - istemcisi meta-paketi
320.
network backup, recovery and verification - file daemon
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - dosya artalan süreci
322.
network backup, recovery and verification - storage daemon
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - depolama artalan süreci
324.
network backup, recovery and verification - MySQL SD tools
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - MySQL SD araçları
326.
network backup, recovery and verification - PostgreSQL SD tools
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - PostgreSQL SD araçları
328.
network backup, recovery and verification - SQLite 3 SD tools
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - SQLite 3 SD araçları
331.
network backup, recovery and verification - server meta-package
2012-05-25
ağ yedekleme, kurtarma ve doğrulama - sunucu-meta-paketi
334.
Window matching library - debugging symbols
2012-05-25
Pencere eşleşen kütüphanesi - hata ayıklama sembolleri
335.
This package contains debugging symbols for the daemon and library.
2012-05-25
Bu paket, artalan süreci ve kitaplık için hata ayıklama sembolleri içerir.
619.
debugging symbols for CMake
2012-05-26
CMake için hata ayıklama sembolleri
620.
This package provides CMake debugging symbols.
2012-05-26
Bu paket CMake hata ayıklama sembollerini sağlamaktadır