Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 116975 results
1.
Real-time strategy game of ancient warfare
Summary
(no translation yet)
Located in Package: 0ad
2.
Real-time strategy game of ancient warfare (data files)
Summary
strategická hra v reálnom čase so starovekými zbraňami - dátové súbory
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: 0ad-data
3.
This package contains the main data files required by 0 A.D.
Description
Tento balík obsahuje hlavné dátové súbory, ktoré 0 A.D. vyžaduje.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: 0ad-data
4.
Real-time strategy game of ancient warfare (common data files)
Summary
(no translation yet)
Located in Package: 0ad-data-common
5.
0 A.D. (pronounced "zero ey-dee") is a free, open-source, cross-platform real-time strategy (RTS) game of ancient warfare. In short, it is a historically-based war/economy game that allows players to relive or rewrite the history of Western civilizations, focusing on the years between 500 B.C. and 500 A.D. The project is highly ambitious, involving state-of-the-art 3D graphics, detailed artwork, sound, and a flexible and powerful custom-built game engine.
Description
0 A.D. je slobodná, open source multiplatformná strategická hra v reálnom čase so starovekými zbraňami. Skrátka je to historická vojnovo/ekonomická hra, ktorá umožňuje hráčom prežiť alebo prepísať históriu západných civilizácií so zameraním na roky medzi 500 pred Kr. a 500 po Kr. Projekt je veľmi ambiciózny so špičkovou 3D grafikou, detailným výtvarným spracovaním, zvukom a flexibilným zákazkovým herným jadrom.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: 0ad-data-common Package: 0ad-data Package: 0ad
6.
This package contains the data files (configuration and tools) required by 0 A.D.
Description
(no translation yet)
Located in Package: 0ad-data-common
7.
cross-distribution packaging system
Summary
systém balíkov nezávislý od distribúcie
Translated by Michael Vogt on 2017-01-26
Located in Package: 0install
8.
This package includes the GTK GUI for 0install. If you have a headless system, install just the 0install-core package to avoid pulling in any GUI dependencies.
Description
Tento balík obsahuje grafické používateľské rozhranie GTK pre 0install. Ak máte systém bez displeja a chcete sa vyhnúť inštalácii závislostí grafického rozhrania, nainštalujte si iba balík 0install-core.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: 0install
9.
cross-distribution packaging system (non-GUI parts)
Summary
(no translation yet)
Located in Package: 0install-core
10.
Zero Install is a decentralised cross-distribution software installation system available under the LGPL. It allows software developers to publish programs directly from their own web-sites, while supporting features familiar from centralised distribution repositories such as shared libraries, automatic updates and digital signatures. It is intended to complement, rather than replace, the operating system's package management. 0install packages never interfere with those provided by the distribution.
Description
Zero Install je decentralizovaný systém s licenciou LGPL na inštaláciu softvéru. Umožňuje vývojárom softvéru zverejňovať programy priamo zo svojich webových stránok, pričom podporuje vlastnosti známe z centralizovaných zdrojov softvéru distribúcií ako zdieľané knižnice, automatické aktualizácie a digitálne podpisy. Jeho cieľom je dopĺňať, nie nahradiť správu balíkov, ktorú poskytuje operačný systém. Balíky 0install nikdy nie sú v konflikte s balíkmi, ktoré poskytuje distribúcia.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: 0install-core Package: 0install
110 of 116975 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michael Vogt, helix84.