Translations by Nichita Uțiu

Nichita Uțiu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
Chromium
2010-11-13
Chromium
2.
Make Chromium the default browser
2010-11-13
Faceți Chromium navigatorul implicit.
5.
Chromium Helper
2010-11-13
Ajutor Chromium
11.
Chromium OS
2010-11-13
Chromium OS
12.
Welcome to Chromium
2010-11-13
Bun venit în Chromium
33.
Chromium OS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2010-11-13
Chromium OS nu suportă lansarea unei aplicații externe ca să opereze linkurile %{SCHEME}. Linkul solicitat este %{PROTOLINK}.
46.
There's a new, safer version of Chromium available.
2010-11-13
Există o versiune nouă, mai sigură de Chromium disponibilă.
56.
A module with the same name has been known to conflict with Chromium.
2010-11-13
Un modul cu același nume se știe că intră în conflict cu Chromium.
68.
Uninstall
2010-11-13
Dezinstalează
74.
An operating system error occurred during installation. Please download Chromium again.
2010-11-13
O eroare de sistem de operare a avut loc în timpul instalării. Descărcați Chromium din nou.
80.
Change default browser to:
2010-11-13
Schimbă navigatorul implicit cu:
83.
Chromium needs to launch an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2010-11-13
Chromium necesită sa lanseze o aplicație externă să opereze linkurile %{SCHEME}. Linkul solicitat este %{PROTOLINK}.
87.
The installer failed to uncompress archive. Please download Chromium again.
2010-11-13
Instalatorul a eșuat să decomprime arhiva, Descărcați Chromium ddin nou.
100.
Please close all Chromium windows and try again.
2010-11-13
Închideți toate ferestrele Chromium și încercați din nou.
111.
%{PAGE_TITLE} - Chromium
2010-11-13
%{PAGE_TITLE} - Chromium
112.
Sadly, your Mozilla Firefox settings are not available while that browser is running. To import those settings to Chromium, save your work and close all Firefox windows. Then click Continue.
2010-11-13
Din păcate, setările dumneavoastră Mozilla Firefox nu sunt disponibile cât timp navigatorul rulează. Ca să importați aceste setări în Chromium, salvați-vă munca și închideți toate ferestrele Firefox. Apoi apăsați Continuare.
126.
Installation failed due to unspecified error. If Chromium is currently running, please close it and try again.
2010-11-13
Instalarea a eșuat datorită unei erori nespecificate. Dacă Chromium rulează acum, închideți-l și încercați din nou.
127.
This module is known to conflict with Chromium.
2010-11-13
Acest modul se ști că intră în conflic cu Chromium.
128.
Chromium is made possible by the %{BEGIN_LINK_CHROMIUM}Chromium%{END_LINK_CHROMIUM} open source project and other %{BEGIN_LINK_OSS}open source software%{END_LINK_OSS}.
2010-11-13
Chromium este posibil datorită proiectului cu sursă deschidă %{BEGIN_LINK_CHROMIUM}Chromium%{END_LINK_CHROMIUM} și altor %{BEGIN_LINK_OSS}programe cu sursă deschisă%{END_LINK_OSS}.
144.
There is a new version of Chromium available.
2010-11-13
Există o nouă versiune de Chromium disponibilă.
159.
There's a new version of Chromium available, and it's faster than ever.
2010-11-13
Există o nouă versiune de Chromium disponibilă și e mai rapidă ca niciodată.
164.
Are you sure you want to uninstall Chromium?
2010-11-13
Sunteți sigur ca doriți să dezinstalați Chromium?
168.
Uninstall Chromium
2010-11-13
Dezinstalează Chromium
171.
Access the Internet
2010-11-13
Accesează internetul
173.
Don't bug me
2010-11-13
Nu mă cicăli
175.
Chromium has been updated, but you haven't used it for at least 30 days.
2010-11-13
Chromium a fost actualizat, dar nu l-ați folosit de cel puțin 30 de zile.
178.
Modules loaded into Chromium
2010-11-13
Module încărcate încărcate în Chromium
187.
Why am I seeing this?
2010-11-13
De ce văd asta?
190.
Task Manager - Chromium
2010-11-13
ADministrator de sarcini - Chromium
197.
Chromium requires Windows XP or later. Some features may not work.
2010-11-13
Chromium necesită Windows XP sau mai nou. Unele utilități s-ar putea să nu funcționeze.
200.
Can not install the same Chromium version that is currently running. Please close Chromium and try again.
2010-11-13
Nu se poate instala aceeași versiune de Chromium care rulează momentan. Închideți Chromium și încercți din nou.
205.
Chromium isn't your default browser.
2010-11-13
Chromium nu este navigatorul dumneavoastră implicit.
208.
The installer couldn't create a temporary directory. Please check for free disk space and permission to install software.
2010-11-13
Instalatorul nu a puput creea un director temporar. Verificați spațiul liber și permsiile pentru instalare software.
220.
The installer archive is corrupted or invalid. Please download Chromium again.
2010-11-13
Instalatorul este corupt sau invalid. Descărcați Chromium din nou.
227.
Installation failed due to unspecified error. Please download Chromium again.
2010-11-13
Instalarea a eșuat din datorită unei erori nespecificate. Descărcați Chromium din nou.
235.
You do not have appropriate rights for system-level install. Try running the installer again as Administrator.
2010-11-13
Nu aveți drepturile necesare pentru instalare la nivel de sistem. Încercați instalatorul din nou ca și administrator.
242.
Chromium requires Windows Vista or Windows XP with SP2 or higher.
2010-11-13
Chromium are nevoie de Windows Vista, Windows XP cu SP2 sau mai nou.
244.
Also delete your browsing data?
2010-11-13
Șterge de asemenea și data de navigare?
246.
An administrator has installed Chromium on this system, and it is available for all users. The system-level Chromium will replace your user-level installation now.
2010-11-13
Un administrator a instalat Chromium pe acest sistem și este valabil pentru toți utilizatorii. Instalarea Chromium la nivel de sistem va înlociui instalarea dumneavoastră la nivel de sistem acum.
249.
The Chromium Authors
2010-11-13
Autorii Chromium