Translations by Chad Miller

Chad Miller has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 254 results
2.
Make Chromium the default browser
2013-08-15
Setați Chromium ca browser prestabilit
3.
Chromium App Launcher
2013-08-15
Lansatorul de aplicații Chromium
4.
Chromium is out of date
2015-10-20
Chromium nu este actualizat
5.
Chromium Helper
2013-08-15
Chromium Helper
6.
Remove from Chromium...
2015-10-20
Elimină din Chromium...
7.
About &Chromium
2013-08-15
Despre &Chromium
8.
You are viewing a secure Chromium page.
2013-08-15
Acum afișați o pagină Chromium securizată.
9.
Chromium Apps
2013-08-15
Aplicații Chromium
10.
Inbound rule for Chromium to allow mDNS traffic.
2015-10-20
Regula de intrare pentru Chromium pentru a permite traficul mDNS.
11.
Chromium OS
2013-08-15
Sistemul de operare Chromium
12.
Welcome to Chromium
2013-08-15
Bun venit la Chromium
13.
Update &Chromium
2013-08-15
Actualizați &Chromium
14.
Help make Chromium better by reporting the current settings
2015-10-20
Contribuie la îmbunătățirea browserului Chromium raportând setările actuale
15.
This is your Chromium
2015-10-20
Acesta este browserul dvs. Chromium
16.
Sign in to Chromium
2013-08-15
Conectați-vă la Chromium
17.
Chromium (mDNS-In)
2015-10-20
Chromium (mDNS-In)
18.
This server could not prove that it is %{DOMAIN}; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
2015-10-20
Acest server nu a putut dovedi că este %{DOMAIN}; sistemul de operare al computerului nu consideră că certificatul său de securitate este de încredere. Cauza poate fi o configurare greșită sau interceptarea conexiunii de către un atacator.
19.
Your changes will take effect the next time you restart your device.
2013-08-15
Modificările dvs. se vor aplica următoarea dată când reporniți dispozitivul.
20.
This server could not prove that it is %{DOMAIN}; its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
2015-10-20
Acest server nu a putut dovedi că este %{DOMAIN}; sistemul de operare al dispozitivului nu consideră că certificatul său de securitate este de încredere. Cauza poate fi o configurare greșită sau interceptarea conexiunii de către un atacator.
21.
Go to the Chromium menu > Settings > (Advanced) Privacy and disable "Prefetch page resources." If this does not resolve the issue, we recommend re-enabling this option again for improved performance.
2015-10-20
Accesează meniul Chromium > Setări > (Avansate) Confidențialitate și dezactivează „Preia în avans resursele paginii.” Dacă această acțiune nu rezolvă problema, îți recomandăm să reactivezi această opțiune pentru îmbunătățirea performanței.
22.
This server could not prove that it is %{DOMAIN}; its security certificate is not trusted by Chromium. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
2015-10-20
Acest server nu a putut dovedi că este %{DOMAIN}; Chromium nu consideră că certificatul său de securitate este de încredere. Cauza poate fi o configurare greșită sau interceptarea conexiunii de către un atacator.
23.
The certificate chain for this website contains at least one certificate that was signed using a deprecated signature algorithm based on SHA-1.
2015-10-20
Lanțul de certificate pentru acest site conține cel puțin un certificat care a fost semnat folosind un algoritm de semnare bazat pe SHA-1 care nu a mai fost dezvoltat.
24.
Your changes will take effect the next time you relaunch Chromium.
2013-08-15
Modificările dvs. vor intra în vigoare următoarea dată când reporniți Chromium.
25.
Go to the Chromium menu > %{SETTINGS_TITLE} > %{ADVANCED_TITLE} and deselect "%{NO_PREFETCH_DESCRIPTION}." If this does not resolve the issue, we recommend selecting this option again for improved performance.
2015-10-20
Accesează meniul Chromium > %{SETTINGS_TITLE} > %{ADVANCED_TITLE} și debifează „%{NO_PREFETCH_DESCRIPTION}”. Dacă această acțiune nu rezolvă problema, îți recomandăm să selectezi din nou această opțiune pentru performanță îmbunătățită.
26.
To establish a secure connection, your clock needs to be set correctly. This is because the certificates that websites use to identify themselves are only valid for specific periods of time. Since your device's clock is incorrect, Chromium cannot verify these certificates.
2015-10-20
Pentru a stabili o conexiune securizată, ceasul trebuie să fie setat corect. Aceasta deoarece certificatele pe care site-urile le folosesc pentru a se identifica sunt valabile numai pentru anumite intervale de timp. Din moment ce ora de pe dispozitiv este incorectă, Chromium nu poate verifica aceste certificate.
27.
Your preferences can not be read. Some features may be unavailable and changes to preferences won't be saved.
2013-08-15
Preferințele dvs. nu pot fi citite. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, iar modificările aduse preferințelor nu vor fi salvate.
28.
&Relaunch Chromium in Windows 8 mode
2015-10-20
&Repornește Chromium în modul Windows 8
29.
Chromium could not sync your data. Please update your Sync passphrase.
2015-10-20
Chromium nu a putut sincroniza datele. Actualizați expresia de acces pentru sincronizare.
30.
%{SITE} normally uses encryption to protect your information. When Chromium tried to connect to %{SITE} this time, the website sent back unusual and incorrect credentials. Either an attacker is trying to pretend to be %{SITE}, or a Wi-Fi sign-in screen has interrupted the connection. Your information is still secure because Chromium stopped the connection before any data was exchanged.
2015-10-20
%{SITE} folosește în mod normal criptarea pentru a proteja informațiile tale. Când Chromium a încercat să se conecteze la %{SITE} de această dată, site-ul a trimis înapoi date de conectare neobișnuite și incorecte. Fie un atacator pretinde să fie %{SITE}, fie un ecran de conectare Wi-Fi a întrerupt conexiunea. Informațiile tale sunt încă în siguranță, deoarece Chromium a oprit conectarea înainte de transferul datelor.
31.
Share a computer? Now you can set up Chromium just the way you like it.
2015-10-20
Folosești un computer în comun? Acum poți să configurezi Chromium exact cum îți place.
32.
About Chromium
2015-10-20
Despre Chromium
33.
Chromium OS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2013-08-15
Sistemul de operare Chromium nu acceptă lansarea unei aplicații externe pentru a gestiona linkuri %{SCHEME}. Linkul solicitat este %{PROTOLINK}.
34.
A conflicting installation of Chromium was found on the system. Please uninstall it and try again.
2015-10-20
În sistem a fost găsită o instalare Chromium care generează conflicte. Dezinstalați-o și încercați din nou.
35.
Get help with using Chromium OS
2013-08-15
Obțineți ajutor în legătură cu utilizarea sistemului de operare Chromium
36.
Chromium is trying to show passwords.
2015-10-20
Chromium încearcă să afișeze parolele.
37.
You're signed in to Chromium!
2013-08-15
V-ați conectat la Chromium!
38.
Chromium open source licenses
2015-10-20
Licențe open source Chromium
39.
Enables iframe-based Chromium sign-in flows. This flag overrides --enable-web-based-signin.
2015-10-20
Activează fluxurile de conectare la Chromium bazate pe iframe. Acest marcaj înlocuiește --enable-web-based-signin.
40.
Try it out, it's already installed
2013-08-15
Încercați-l, este deja instalat
41.
Chromium OS could not sync your data because Sync is not available for your domain.
2015-10-20
Sistemul de operare Chromium nu a putut sincroniza datele, deoarece sincronizarea nu este disponibilă pentru domeniul dvs.
42.
Chromium will store this in your %{SAVED_PASSWORD_LINK} and remember it the next time you need it.
2015-10-20
Chromium o va stoca în %{SAVED_PASSWORD_LINK} și o va reține pentru data următoare când ai nevoie.
43.
After removing your account from Chromium, you may need to reload your open tabs to take effect.
2015-10-20
După ce eliminați contul din Chromium, poate fi necesar să reîncărcați filele deschise pentru ca schimbarea să se aplice.
44.
Set up Sync to save your personalized browser features to the web and access them from Chromium on any computer.
2013-08-15
Configurați sincronizarea pentru a salva funcțiile personalizate ale browserului pe web și accesați-le din Chromium de pe orice computer.
45.
Please close all Chromium windows (including those in Windows 8 mode) and try again.
2013-08-15
Închideți toate ferestrele Chromium (inclusiv pe cele în modul Windows 8) și încercați din nou.
46.
There's a new, safer version of Chromium available.
2013-08-15
Chromium este disponibil într-o versiune nouă și mai sigură.
47.
%{FILE_NAME} may harm your browsing experience, so Chromium has blocked it.
2015-10-20
Fișierul %{FILE_NAME} poate afecta experiența de navigare. De aceea, Chromium l-a blocat.
48.
Chromium will securely store your information so you don't need to type it in again, but you will still need to verify your card's security code for future payments.
2015-10-20
Chromium va stoca în siguranță informațiile dvs., astfel încât să nu trebuiască să le introduceți din nou, dar va trebui în continuare să confirmați codul de securitate al cardului pentru viitoarele plăți.
49.
Let Chromium run in the background
2013-08-15
Permiteți Chromium să ruleze în fundal
50.
To make Chromium safer, we disabled some extensions that aren't listed in the %{IDS_EXTENSION_WEB_STORE_TITLE} and may have been added without your knowledge.
2015-10-20
Pentru mai multă siguranță în Chromium, am dezactivat câteva extensii care nu sunt incluse în %{IDS_EXTENSION_WEB_STORE_TITLE} și care este posibil să fi fost adăugate fără știrea dvs.
51.
Reinstall Chromium
2015-10-20
Reinstalați Chromium