Translations by Ciprian Panaite

Ciprian Panaite has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
8.
You are viewing a secure Chromium page.
2011-08-21
Vizualizați o pagină Chrome securizată
46.
There's a new, safer version of Chromium available.
2011-08-21
Este disponibilă o nouă versiune de Chromium, mai sigură.
49.
Let Chromium run in the background
2011-08-21
Permiteți rularea Chromium în fundal.
55.
Chromium is unresponsive. Relaunch now?
2011-08-21
Chromium nu răspunde. Relansați acum?
56.
A module with the same name has been known to conflict with Chromium.
2011-08-21
Este cunoscut un modul cu același nume, care intră ân conflict cu Chromium.
74.
An operating system error occurred during installation. Please download Chromium again.
2011-08-21
O eroare a sistemului de operare a avut loc în timpul instalării. Descărcați din nou Chromium.
79.
Crash reporting is not available in Chromium.
2011-08-21
Raportarea căderilor nu este didponibilă în Chromium.
80.
Change default browser to:
2011-08-21
Schimbați navigatorul implicit cu:
82.
Optional: Help make Chromium better by automatically sending usage statistics and crash reports to Google.
2011-08-21
Opțional: Ajutați la îmbunătățirea Chromium acceptând trimiterea automată de statistici și rapoarte de cădere către Google.
83.
Chromium needs to launch an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2011-08-21
Chromium trebuie să lanseze o aplicație externă pentru a opera linkurile %{SCHEME}. Linkul solicitat este %{PROTOLINK}.
87.
The installer failed to uncompress archive. Please download Chromium again.
2011-08-21
Installerul a eșuat în decomprimarea arhivei. Descărcați din nou Chromium.
90.
Whoa! Chromium has crashed. Relaunch now?
2011-08-21
Trosc! Chromium a crăpat. Relansați acum?
96.
Continue running background apps when Chromium is closed
2011-08-21
Se continuă rularea de aplicații în fundal când Chromium este închis
110.
Chromium lets you click a phone number on the web and call it with Skype!
2011-08-21
Chromium vă permite să dați click pe un număr de telefon de pe web și să-l apelați prin Skype!
112.
Sadly, your Mozilla Firefox settings are not available while that browser is running. To import those settings to Chromium, save your work and close all Firefox windows. Then click Continue.
2011-08-21
Din păcate, setările dumneavoastră pentru Mozilla Firefox nu sunt disponibile în timp ce respectivul browser rulează. Ca să importați aceste setări în Chromium, salvați ce ați lucrat și închideți toate ferestrele Firefox. Apoi apăsați Continuare.
119.
Please close all Chromium windows and relaunch Chromium for this change to take effect.
2011-08-21
Închideți toate ferestrele Chromium și redeschideți pentru ca modificările să fie aplicate