Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 278 results
1.
Boot-Info
Informácie o zavádzači
Translated by Dusan Kazik on 2015-09-02
Reviewed by YannUbuntu on 2019-09-26
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:17 boot-repair/usr/share/boot-sav/gui-actions.sh:739
2.
Diagnose the boot of the computer
DIagnostikovať zavádzanie počítača
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:18
3.
Create a report about the boot of the computer
Vytvoriť hlásenie o zavádzaní počítača
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:19
4.
Local report (text file)
Lokálne hlásenie (textový súbor)
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:20
5.
Online report (pastebin URL)
Online hlásenie (pastebin URL)
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:21
6.
${APPNAME}, simple tool to diagnose the boot of the computer
/// Please do not translate ${APPNAME}
${APPNAME}, jednoduchý nástroj na diagnostiku zavedenia počítača
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:24
7.
Easy-to-use (1 click ! )
Jednoduchý-na-používanie (1 kliknutie !)
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:25
8.
Helpful (helps to get help by email or on your favorite forum)
Pomocník (pomôže s hľadaním pomoci cez email alebo cez vaše obľúbené fórum)
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:26
9.
Launch ${APPNAME}, then choose the type of report you prefer (either local or online).
/// Please do not translate ${APPNAME}
Spusťte ${APPNAME}, následne zvoľte typ hlásenia, ktoré preferujete (buď lokálne, alebo online).
Translated by tibbi on 2014-12-26
Reviewed by YannUbuntu on 2014-12-27
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-info-translations.sh:28
10.
Boot Repair
/// TRANSLATORS: this will appear as the application name
Nástroj na opravu zavádzača
Translated by Dusan Kazik on 2015-09-02
Reviewed by YannUbuntu on 2019-09-26
Located in boot-repair/usr/share/boot-sav/boot-repair-translations.sh:18
110 of 278 results

This translation is managed by Launchpad Slovak Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, YannUbuntu, tibbi.