Translations by Algimantas Margevičius

Algimantas Margevičius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 123 results
47.
Please repair the bootsector of the ${PARTBS} partition.
2012-10-11
Pataisykite ${PARTBS} skirsnio įkrovos sektorius.
48.
Warning: this will install necessary packages from ${RECENTREP} repositories.
2013-03-01
Įspėjimas: iš ${RECENTREP} saugyklų bus įdiegti reikalingi paketai
49.
Upgrade GRUB to its most recent version
2013-03-01
Atnaujinti GRUB iki naujausios versijos
61.
Please use this software in a 64bits session.
2012-10-11
Naudokite šią programinę įrangą 64 bitų seanse.
62.
Ubuntu installed in Windows (via Wubi)
2012-10-11
Ubuntu įdiegta į Windows (su Wubi)
68.
Do you want to continue?
2012-10-11
Ar norite tęsti?
73.
Do you want to assemble software raid (MDRaid) arrays?
2012-10-11
Ar norite sukurti „software raid“ (MDRaid) masyvą?
74.
Do you want to activate [dmraid] (fakeraid)?
2012-10-11
Ar norite aktyvuoti [dmraid] (fakeraid)?
75.
Please check the options.
2012-10-11
Patikrinkite parinktis.
76.
A new version of this software is available, please check its official website.
2012-10-11
Prieinama nauja versija, galite parsisiųsti iš oficialaus tinklalapio.
78.
Alternatively, you can use Boot-Repair-Disk which contains last version of this software.
2012-10-11
Beto galite naudoti Boot-Repair-Disk kuriame yra naujausia šios programos versija.
79.
Alternatively, you can use ${BRDISK} or ${BRDISK2} which contain a recent version of this software.
2012-10-11
Beto galite naudoti ${BRDISK} ar ${BRDISK2} kuriuose yra naujausia šios programos versija.
80.
Please use ${DISK33} which contains an EFI-compatible version of this software.
2012-10-11
Naudokite ${DISK33} kuriame yra programos versija suderinama su EFI.
82.
This will install an obsolete bootloader
2012-10-11
Bus įdiegtas pasenęs įkrovos įkėliklis
84.
The OS now in use
2012-10-11
Naudojama OS
90.
Other options
2012-10-11
Kitos parinktys
95.
Restore the MBR of:
2012-10-11
Atstatyti MBR iš:
96.
Partition booted by the MBR:
2012-10-11
Skirsnis įkrautas naudojant MBR:
98.
Purge and reinstall the GRUB of:
2012-10-11
Ištrinti ir iš naujo įrašyti GRUB iš:
99.
Purge GRUB before reinstalling it
2012-10-11
Prieš perrašant ištrinti GRUB
100.
Place GRUB in all disks
2012-10-11
GRUB įdėti į visus diskus
101.
except USB disks without OS
2012-10-11
išskyrus USB diskus kuriuose nėra OS
103.
Force GRUB into:
2012-10-11
Priverstinai įdėti GRUB į:
2012-10-11
Priverstinai GRUB į:
104.
for chainloader
2012-10-11
skirta „chainloader“
105.
Reset extra space after MBR
2012-10-11
Atstatyti papildomą vietą po MBR
106.
Warning: some applications using DRM or some OEM system tools may not work afterwards.
2012-10-11
Įspėjimas: po šio veiksmo programos naudojančios DRM ar OEM sistemos įrankius gali neveikti.
107.
Uncomment GRUB_GFXMODE
2012-10-11
Atkomentuoti GRUB_GFXMODE
110.
Edit GRUB configuration file
2012-10-11
Redaguoti GRUB konfigūracijos failą
112.
This will enable this feature.
2012-10-11
Bus įgalinta ši galimybė.
116.
Purge kernels then reinstall last kernel
2012-10-11
Pašalinti branduolius ir iš naujo įrašyti paskutinį branduolį
117.
Please do not forget to make your BIOS boot on the removable disk!
2012-10-11
Nepamirškite padaryti savo BIOS boot išimamame diske!
118.
Filesystem repair requires to unmount partitions.
2012-10-11
Failų sistemos taisymui skirsniai turi būti atjungti.
119.
Please close all your programs.
2012-10-11
Užverkite visas programas.
120.
Check internet connection
2012-10-11
Patikrinkite interneto ryšį
121.
Please backup your data before this operation.
2012-10-11
Prieš šį veiksmą padarykite atsarginę duomenų kopiją
126.
https://help.ubuntu.com/community/EncryptedPrivateDirectory
2012-12-09
https://help.ubuntu.com/community/EncryptedPrivateDirectory
127.
It is probably incompatible with your computer.
2012-10-11
Greičiausiai nesuderinama su jūsų kompiuteriu.
128.
Please install an EFI-compatible system.
2012-10-11
Įdiekite sistemą suderinamą su EFI.
130.
Warning: continuing without internet would leave your system unbootable.
2012-10-11
Įspėjimas: jei tęsite be interneto ryšio, jūsų sistema taps neįkraunama.
131.
You may also want to install ${PROGRAM6}.
2012-10-11
Turbūt taipogi norėsite įdiegti ${PROGRAM6}.
132.
https://help.ubuntu.com/community/BootPartition
2012-10-11
https://help.ubuntu.com/community/BootPartition
135.
Restore EFI backups
2012-10-11
Atstatyti EFI atsargines kopijas
136.
A broken Wubi has been detected. Please fix it this way:
2012-10-11
Aptikta sugedusi Wubi. Ją galite pataisyti taip:
137.
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Cannot_boot_into_Ubuntu
2012-10-11
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Cannot_boot_into_Ubuntu
139.
Please report this message to ${EMAIL1}
2012-10-11
Apie šį pranešimą praneškite į ${EMAIL1}
141.
Backup partition tables, bootsectors and logs
2012-10-11
Padaryti skirsnių lentelės, įkrovos sektorių ir žurnalų atsargines kopijas
2012-10-11
Padaryti skirnių lentelės, įkrovos sektorių ir žurnalų atsargines kopijas
142.
Participate to statistics of use
2012-10-11
Dalyvauti naudojimo statistikos rinkime
143.
Please choose a folder to put the backup into.
2012-10-11
Pasirinkite aplanką kuriame bus išsaugota atsarginė kopija.