Translations by VPablo

VPablo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 146 results
10.
Boot Repair
2011-09-06
Repara l'arranc
11.
Repair the boot of the computer
2011-09-06
Reparació de l'arranc de l'equip
45.
The ${THISPARTITION} partition is nearly full.
2011-09-05
La partició ${THISPARTITION} està quasi plena.
46.
The ${THISPARTITION} partition is still full.
2011-09-05
La partició ${THISPARTITION} encara està plena.
47.
Please repair the bootsector of the ${PARTBS} partition.
2012-10-10
Per favor, repare el sector d'inici de la partició ${PARTBS}
50.
Scanning systems
2011-09-05
Escanejant sistemes
51.
This may require several minutes...
2011-09-06
Açò pot tardar uns quants minuts...
54.
Operation aborted
2011-09-05
Operació cancel·lada
57.
this will download and install last version from its PPA
2011-12-30
amb açò es descarregarà i instal·larà l'última versió des del seu PPA
60.
Please use this software in a live-session (live-CD or live-USB).
2011-09-05
Per favor, usa este programa a una sessió "live" (live-CD o live-USB)
61.
Please use this software in a 64bits session.
2011-09-05
Per favor, usa este programa en una sessió de 64 bits.
62.
Ubuntu installed in Windows (via Wubi)
2011-09-05
Ubuntu instal·lat en Windows (a través de Wubi)
63.
No internet connection detected
2011-09-06
No s'ha detectat cap connexió d'Internet
64.
The software could not be updated.
2011-09-05
El software no s'ha pogut actualitzar
65.
Please close all your package managers
2011-09-05
PEr favor, tanca tots els gestors de paquets
66.
Software Center
2011-09-05
Centre de programari
67.
Update Manager
2011-09-05
Gestor d'actualitzacions
68.
Do you want to continue?
2011-12-30
Voleu continuar?
70.
Then try again.
2011-09-05
I torna a intentar-ho.
71.
Please connect internet.
2011-09-05
Per favor, connecta l'Internet.
72.
Then close this window.
2011-09-05
Després tanca esta finestra.
73.
Do you want to assemble software raid (MDRaid) arrays?
2011-12-30
Vol unir els arrays de raid per software (MDRaid)?
74.
Do you want to activate [dmraid] (fakeraid)?
2011-12-30
Vol activar [dmraid] (fakeraid)?
75.
Please check the options.
2011-12-30
Per favor, comprove les opcions.
76.
A new version of this software is available, please check its official website.
2012-01-28
Hi ha una nova versió disponible, per favor comprove-lo a la pàgina web oficial.
78.
Alternatively, you can use Boot-Repair-Disk which contains last version of this software.
2012-01-28
D'una altra manera, pot usar Boot-Repair-Disk que conté la última versió d'este software.
81.
GRUB reinstallation has been cancelled.
2011-09-05
La reinstal·lació de GRUB s'ha cancel·lat.
82.
This will install an obsolete bootloader
2012-01-28
Açò instal·larà un botloader obsolet
83.
Please wait few seconds...
2011-09-05
Per favor, espera uns segons...
84.
The OS now in use
2011-09-05
El sistema operatiu que s'està usant
85.
Advanced options
2011-09-05
Opcions avançades
86.
Main options
2011-09-05
Opcions principals
87.
GRUB location
2011-09-05
Ubicació de GRUB
88.
GRUB options
2011-09-05
Opcions de GRUB
89.
MBR options
2011-09-05
Opcions d'MBR
90.
Other options
2011-12-30
Altres opcions
91.
Reinstall GRUB
2011-09-05
Reinstal·lar GRUB
92.
Restore MBR
2011-09-05
Restaurar GRUB
93.
Unhide boot menu
2011-09-05
Mostrar el menú d'inici
94.
seconds
2011-09-05
segons
95.
Restore the MBR of:
2011-09-05
Restaurar l'MBR de:
96.
Partition booted by the MBR:
2011-09-05
Partició arrancada per l'MBR:
97.
OS to boot by default:
2011-09-05
Sistema operatiu que arranca de forma predeterminada:
98.
Purge and reinstall the GRUB of:
2011-09-06
Neteja i reinstal·la el GRUB de:
99.
Purge GRUB before reinstalling it
2012-05-04
Purgar GRUB abans de reinstal·lar-lo
100.
Place GRUB in all disks
2011-09-06
Posa GRUB a tots els discs
101.
except USB disks without OS
2011-12-30
excepte els discos USB sense sistema operatiu.
102.
Place GRUB into:
2011-09-06
Posa GRUB a:
103.
Force GRUB into:
2011-09-06
Força GRUB a:
104.
for chainloader
2011-09-06
per al "chainloader".