Translations by BennyBeat

BennyBeat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
11.
Repair the boot of the computer
2014-04-20
Repara el sector d'arrencada de l'equip
47.
Please repair the bootsector of the ${PARTBS} partition.
2014-04-20
Repareu el sector d'inici de la partició ${PARTBS}.
48.
Warning: this will install necessary packages from ${RECENTREP} repositories.
2014-04-20
Atenció: s'instal·laran els paquets necessaris des dels repositoris ${RECENTREP}.
51.
This may require several minutes...
2014-04-20
Això pot trigar una estona...
57.
this will download and install last version from its PPA
2014-04-20
Mitjançant aquesta opció instal·lareu la darrera versió des del repositori PPA corresponent
61.
Please use this software in a 64bits session.
2014-04-20
Utilitzeu aquesta aplicació en un entorn de 64 bits.
71.
Please connect internet.
2014-04-20
Es necessita una connexió a Internet.
75.
Please check the options.
2014-04-20
Verifiqueu les opcions.
76.
A new version of this software is available, please check its official website.
2014-04-20
Hi ha disponible una versió nova al web oficial.
77.
[dmraid] packages may interfere with MDraid. Do you want to remove them?
2014-04-20
Els paquets [dmraid] poden interferir amb MDraid. Voleu suprimir-los?
78.
Alternatively, you can use Boot-Repair-Disk which contains last version of this software.
2014-04-20
Alternativament, podeu emprar el Boot-Repair-Disk que conté la darrera versió d'aquest programari.
132.
https://help.ubuntu.com/community/BootPartition
2014-04-20
https://help.ubuntu.com/community/BootPartition
137.
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Cannot_boot_into_Ubuntu
2014-04-20
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Cannot_boot_into_Ubuntu
175.
The file browser that just opened will let you access your Wubi (Linux installed into Windows) files.
2014-04-20
L'explorador de fitxers que heu obert us permet accedir a la informació existent al Wubi (Linux instal·lat a Windows).
176.
Please backup your data now!
2014-04-20
Heu de fer una còpia de seguretat dels fitxers existents ara.
177.
This will try to repair Wubi filesystem.
2014-04-20
Això intentarà reparar el sistema d'arxius del Wubi.
178.
Please do not forget to update your main bootloader!
2014-04-20
No us oblideu d'actualitzar el sector d'arrencada principal!
182.
This can prevent to start it
2014-04-20
Això pot evitar l'arrencada
183.
e.g. you may get a Power Manager error
2014-04-20
p. ex. podeu rebre un error del gestor d'energia
185.
Close this window when you have finished.
2014-04-20
Tanca aquesta finestra en finalitzar