Translations by toxygen

toxygen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
Reading information of packages...
2007-10-13
Načítám informace o balíčcích
5.
<b>Warning.</b> The following package(s) is already in the list.
2007-10-13
<b>Varování.</b> Nasledující(e) balík(y) už jsou na seznamu.
6.
Error
2007-10-13
Chyba
7.
<small>Total: %s/%s . Selected: %s/%s . Custom: %s/%s</small>
2007-10-13
<small>Dokopy: %s/%s . Vybrané: %s/%s . Vlastní: %s/%s</small>
8.
Are you sure you want to remove the package below from the list? <b>%s</b>
2007-10-13
Jste ji jist, že chcete odstranit balík dole ze seznamu? <b>%s</b>
11.
Invert selections
2007-10-13
Invertní výbeř
12.
Show Properties
2007-10-13
Zobrazení vlastností
14.
Select Folder
2007-10-13
Zvolte složku
15.
Debian Packages
2007-10-13
Debian balíky
16.
APTonCD couldn't read the following package(s). %s The file is probably corrupted. These packages will be listed but not marked to copy. You can try to copy packages manually later.
2007-10-13
APTonCD nemohl přečíst nasledující balík(y). %s Soubor je pravděpodobně poškozen. Tito balíky budou vypsaný, ale nebudou označený pro kopírovaní. Můžete skousit skopírovat balík samostatně pozděj.
17.
<b>Some packages are already in the list</b> The following packages were skipped:
2007-10-13
<b>Některé balíky už byli na seznamu</b> Nasledující balíky budou přeskočeny:
20.
Copying packages
2007-10-13
Kopírovaní balíku
21.
Scanning packages
2007-10-13
Analýza balíku
22.
Making the .iso image
2007-10-13
Vytváření .iso souboru
24.
Creating APTonCD
2007-10-13
Vytváření APTonCD
25.
The installation disc is being created. You can cancel this operation at any time.
2007-10-13
Inštalační disk se vyrábí. Můžete tuto operaci kdykoli přerušit.
26.
Version
2007-10-13
Verze
27.
Process canceled.
2007-10-13
Operace přerušena.
29.
<b><i>The metapackage could not be created.</i></b> The reported error is shown below: %s
2007-10-13
<b><i>Meta-balík nemohl byt vytvořen.</i></b> Chybová hláška je vypsaná zde: %s
30.
<b><i>Error compressing Packages..</i></b> The reported error is shown below: %s
2007-10-13
<b><i>Chyba při kompresi balíku..</i></b> Chybová hláška je vypsaná zde: %s
31.
Making .iso for
2007-10-13
Vytváření .iso obrazu pro
32.
The image was successfully created, and it can be found in %s Do you want burn it now?
2007-10-13
Obraz byl úspěšně vytvořen, nachází se v %s Chcete ho teď vypálit?
2007-10-13
Obraz byl úspěšně dokončen, nachází se v %s Chcete ho teď vypálit?
33.
The APTonCD .iso image was successfully created, and it can be found in %s
2007-10-13
APTonCD .iso obraz byl úspěšně dokončen, nachází se v %s
34.
<b>Do you want to burn it now?</b>
2007-10-13
<b>Přejete si ho nyní vypálit?</b>
35.
Processing installed packages, please wait.
2007-10-13
Spracovaní nainstalovaných balíků, prosím čekejte.
36.
Checking package's versions
2007-10-13
Oveřovaní verzií balíku
40.
Error loading package data.
2007-10-13
Chyba při načítaní obsahu balíku.