Translations related to Zeno Gantner

Last translation activity by Zeno Gantner was on 2010-01-05.