Translations related to Maxim Strukov

Last translation activity by Maxim Strukov was on 2013-10-17.