Translations related to Maxim Strukov

Last translation activity by Maxim Strukov was on 2015-04-23.