Translations related to Vsevolod Novov

Last translation activity by Vsevolod Novov was .