Translations related to Vitaliy Kosharskiy

Last translation activity by Vitaliy Kosharskiy was on 2018-10-03.