Translation activity by Jinkyu Yi

Jinkyu Yi has contributed to the following translations.

175 of 490 results
2016-03-29 Korean (ko) translation of ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs"
2016-03-24 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu RTM 15.04 package "indicator-session"
2016-03-24 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Lucid package "indicator-session"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Xenial package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Utopic package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Saucy package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Jaunty package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Quantal package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Maverick package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Natty package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Oneiric package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Karmic package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Hardy package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Vivid package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Wily package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Trusty package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Precise package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Lucid package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Intrepid package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Raring package "gfxboot-theme-ubuntu"
2016-03-22 Korean (ko) translation of bootloader in Ubuntu Dapper package "gfxboot-theme-ubuntu"
2015-12-01 Korean (ko) translation of mintstick in Linux Mint latest
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 18
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 24
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Raring package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Precise package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Trusty package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 22
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 26
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 34
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Saucy package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Quantal package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Oneiric package "deja-dup"
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 20
2015-11-30 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 30
2015-08-14 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Vivid package "deja-dup"
2015-08-14 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Wily package "deja-dup"
2015-03-19 Korean (ko) translation of live-installer in Linux Mint latest
2015-03-15 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 14
2015-03-15 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 10
2015-03-15 Korean (ko) translation of deja-dup in Ubuntu Utopic package "deja-dup"
2015-03-15 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 16
2015-03-15 Korean (ko) translation of deja-dup in Déjà Dup 11
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Vivid package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Karmic package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Maverick package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Precise package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Trusty package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Natty package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Saucy package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Quantal package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Session Menu 0.3
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Utopic package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Oneiric package "indicator-session"
2015-02-05 Korean (ko) translation of indicator-session in Ubuntu Raring package "indicator-session"
2015-01-15 Korean (ko) translation of ubuntu-calendar-app in Ubuntu Calendar App trunk
2015-01-09 Korean (ko) translation of ubuntu-system-settings in ubuntu-system-settings trunk
2014-11-19 Korean (ko) translation of lightdm in Ubuntu Precise package "lightdm"
2014-11-07 Korean (ko) translation of cinnamon in Linux Mint latest
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Precise package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Unity trunk
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Unity 7.0
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Raring package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Saucy package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Trusty package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Quantal package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Utopic package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu RTM 14.09 package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Unity 6.0
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Natty package "unity"
2014-09-29 Korean (ko) translation of unity in Ubuntu Oneiric package "unity"
2014-08-29 Korean (ko) translation of ubuntu-ui-toolkit in Ubuntu RTM 14.09 package "ubuntu-ui-toolkit"
2014-08-29 Korean (ko) translation of ubuntu-ui-toolkit in Ubuntu Utopic package "ubuntu-ui-toolkit"
2014-08-29 Korean (ko) translation of ubuntu-ui-toolkit in Ubuntu UI Toolkit trunk
2014-08-15 Korean (ko) translation of indicator-messages in Ubuntu Utopic package "indicator-messages"
175 of 490 results