Translations related to Nadav Perez

Last translation activity by Nadav Perez was on 2010-02-25.