Translations related to Dmitry Tyzhnenko

Last translation activity by Dmitry Tyzhnenko was on 2015-01-23.