ZANavi for Android

Translations by Prescott_SK

Prescott_SK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 134 results
1.
Use as destination
2011-11-15
Použiť ako cieľ
2.
back
2011-11-15
Späť
3.
show destination on map
2011-12-01
Zobraziť cieľ na mape
4.
touch map to zoom
2011-11-15
Ťuknite na mapu pre priblíženie
5.
Error downloading map!
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy
6.
Mapdownload
2011-11-15
Sťahovanie mapy
7.
downloading
2011-11-15
Sťahuje sa
8.
ETA
2011-11-16
Zostáva
2011-11-15
Odhadovaný čas do konca
9.
Error downloading map, resuming
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy, pokračuje sa
10.
Map already up to date
2011-11-16
Mapa je aktuálna
2011-11-15
Mapa je už najnovšia
12.
MD5 mismatch
2011-11-15
Nesúhlasí MD5
2011-11-15
Nesúhlasý MD5
16.
ready
2011-11-15
Pripravený
18.
Creating outputfile, wait
2011-11-15
Vytvára sa výstupný súbor, čakajte
19.
generating MD5 checksum
2011-11-16
Generuje sa kontrolný súčet MD5
21.
__INFO_BOX_TITLE__
2011-11-16
Vitajte v ZANavi
22.
Ok
2011-11-15
Ok
23.
More info
2011-11-15
Viac informácií
24.
__INFO_BOX_TEXT__
2011-11-16
Používate ZANavi prvýkrát!\\n\\n Na začatie svoľte \"Stiahnuť mapy\"\\n z ponuky, a stiahnite si mapu\\n pre Vašu aktuálnu oblasť.\\n Toto stiahne veľký súbor, takže\\n sa uistite, že máte neobmedzený alebo podobný internet!\\n\\n Mapové údaje:\\n CC-BY-SA OpenStreetMap Project\\n\\n Pre viac informácií\\n navštívte našu webstránku\\n http://zanavi.cc\\n\\n Bavte sa pri používaní ZANavi.
29.
address search (offline)
2011-11-15
Hľadať adresu (offline)
30.
address search (online)
2011-11-15
Hľadať adresu (online)
31.
Recent destinations
2011-12-01
Nedávne ciele
32.
Settings
2011-11-15
Nastavenia
33.
Search
2011-11-15
Hľadať
35.
Zoom to Route
2011-11-15
Priblížiť na trasu
38.
exit navit
2011-11-15
Ukončiť Navit
39.
toggle POI
2011-11-15
Prepnúť POI
40.
Announcer On
2011-11-16
Zapnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Zap
41.
Announcer Off
2011-11-16
Vypnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Vyp
42.
download maps
2011-11-15
Stiahnuť mapy
43.
delete maps
2011-11-15
Zmazať mapy
44.
show Maps age
2012-05-15
Zobraziť vek máp
45.
Coord Dialog
2012-05-15
Zadanie súradníc
46.
add Traffic block
2012-10-02
Pridať prekážku v premávke
47.
clear Traffic blocks
2012-10-02
Zmazať prekážky v premávke
48.
convert GPX file
2012-05-28
Skonvertovať GPX súbor
49.
clear GPX map
2012-10-02
Zmazať GPX mapu
50.
Demo Vehicle
2012-01-14
Predvádzacie vozidlo
51.
Speech Texts
2012-01-15
Rečové texty
52.
Nav. Commands
2012-01-15
Nav. povely
55.
online Help
2012-02-18
Online pomoc
56.
Target in gmaps
2012-01-12
Cieľ na Google mapách
58.
Stop Navigation
2011-11-15
Zastaviť navigáciu
59.
No address found
2011-11-15
Nenájdená žiadna adresa
62.
Enter: City and Street
2011-11-15
Zadjate: Mesto a ulicu
63.
Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
2011-11-16
Mapové údaje (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA