Translations by Prescott_SK

Prescott_SK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 134 results
10.
Use as destination
2011-11-15
Použiť ako cieľ
11.
back
2011-11-15
Späť
12.
show destination on map
2011-12-01
Zobraziť cieľ na mape
13.
touch map to zoom
2011-11-15
Ťuknite na mapu pre priblíženie
14.
Error downloading map!
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy
15.
Mapdownload
2011-11-15
Sťahovanie mapy
16.
downloading
2011-11-15
Sťahuje sa
17.
ETA
2011-11-16
Zostáva
2011-11-15
Odhadovaný čas do konca
18.
Error downloading map, resuming
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy, pokračuje sa
19.
Map already up to date
2011-11-16
Mapa je aktuálna
2011-11-15
Mapa je už najnovšia
21.
MD5 mismatch
2011-11-15
Nesúhlasí MD5
2011-11-15
Nesúhlasý MD5
25.
ready
2011-11-15
Pripravený
27.
Creating outputfile, wait
2011-11-15
Vytvára sa výstupný súbor, čakajte
28.
generating MD5 checksum
2011-11-16
Generuje sa kontrolný súčet MD5
30.
__INFO_BOX_TITLE__
2011-11-16
Vitajte v ZANavi
31.
Ok
2011-11-15
Ok
32.
More info
2011-11-15
Viac informácií
33.
__INFO_BOX_TEXT__
2011-11-16
Používate ZANavi prvýkrát!\\n\\n Na začatie svoľte \"Stiahnuť mapy\"\\n z ponuky, a stiahnite si mapu\\n pre Vašu aktuálnu oblasť.\\n Toto stiahne veľký súbor, takže\\n sa uistite, že máte neobmedzený alebo podobný internet!\\n\\n Mapové údaje:\\n CC-BY-SA OpenStreetMap Project\\n\\n Pre viac informácií\\n navštívte našu webstránku\\n http://zanavi.cc\\n\\n Bavte sa pri používaní ZANavi.
38.
address search (offline)
2011-11-15
Hľadať adresu (offline)
39.
address search (online)
2011-11-15
Hľadať adresu (online)
40.
Recent destinations
2011-12-01
Nedávne ciele
41.
Settings
2011-11-15
Nastavenia
42.
Search
2011-11-15
Hľadať
44.
Zoom to Route
2011-11-15
Priblížiť na trasu
47.
exit navit
2011-11-15
Ukončiť Navit
48.
toggle POI
2011-11-15
Prepnúť POI
49.
Announcer On
2011-11-16
Zapnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Zap
50.
Announcer Off
2011-11-16
Vypnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Vyp
51.
download maps
2011-11-15
Stiahnuť mapy
52.
delete maps
2011-11-15
Zmazať mapy
53.
show Maps age
2012-05-15
Zobraziť vek máp
54.
Coord Dialog
2012-05-15
Zadanie súradníc
55.
add Traffic block
2012-10-02
Pridať prekážku v premávke
56.
clear Traffic blocks
2012-10-02
Zmazať prekážky v premávke
57.
convert GPX file
2012-05-28
Skonvertovať GPX súbor
58.
clear GPX map
2012-10-02
Zmazať GPX mapu
59.
Demo Vehicle
2012-01-14
Predvádzacie vozidlo
60.
Speech Texts
2012-01-15
Rečové texty
61.
Nav. Commands
2012-01-15
Nav. povely
64.
online Help
2012-02-18
Online pomoc
65.
Target in gmaps
2012-01-12
Cieľ na Google mapách
67.
Stop Navigation
2011-11-15
Zastaviť navigáciu
68.
No address found
2011-11-15
Nenájdená žiadna adresa
71.
Enter: City and Street
2011-11-15
Zadjate: Mesto a ulicu
72.
Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
2011-11-16
Mapové údaje (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA