Translations by Dusan Kazik

Dusan Kazik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 132 results
1.
Donate
2016-04-05
Prispieť
15.
Use as destination
2011-11-15
Použiť ako cieľ
16.
back
2011-11-15
Späť
17.
show destination on map
2011-12-01
Zobraziť cieľ na mape
18.
touch map to zoom
2011-11-15
Ťuknite na mapu pre priblíženie
19.
downloading
2011-11-15
Sťahuje sa
20.
Error downloading map!
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy
21.
Mapdownload
2011-11-15
Sťahovanie mapy
22.
ETA
2011-11-16
Zostáva
2011-11-15
Odhadovaný čas do konca
23.
Error downloading map, resuming
2011-11-15
Chyba počas sťahovania mapy, pokračuje sa
24.
Map already up to date
2011-11-16
Mapa je aktuálna
2011-11-15
Mapa je už najnovšia
26.
MD5 mismatch
2011-11-15
Nesúhlasí MD5
2011-11-15
Nesúhlasý MD5
30.
ready
2011-11-15
Pripravený
32.
Creating outputfile, wait
2011-11-15
Vytvára sa výstupný súbor, čakajte
33.
generating MD5 checksum
2011-11-16
Generuje sa kontrolný súčet MD5
35.
download maps
2011-11-15
Stiahnuť mapy
41.
__INFO_BOX_TITLE__
2011-11-16
Vitajte v ZANavi
49.
address search (offline)
2011-11-15
Hľadať adresu (offline)
50.
address search (online)
2011-11-15
Hľadať adresu (online)
51.
Recent destinations
2011-12-01
Nedávne ciele
52.
Settings
2011-11-15
Nastavenia
53.
Search
2011-11-15
Hľadať
55.
Zoom to Route
2011-11-15
Priblížiť na trasu
58.
exit navit
2011-11-15
Ukončiť Navit
59.
toggle POI
2011-11-15
Prepnúť POI
60.
Announcer On
2011-11-16
Zapnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Zap
61.
Announcer Off
2011-11-16
Vypnúť hlásateľa
2011-11-16
Hlásateľ Vyp
62.
delete maps
2011-11-15
Zmazať mapy
63.
show Maps age
2012-05-15
Zobraziť vek máp
64.
Coord Dialog
2012-05-15
Zadanie súradníc
65.
add Traffic block
2012-10-02
Pridať prekážku v premávke
66.
clear Traffic blocks
2012-10-02
Zmazať prekážky v premávke
67.
convert GPX file
2012-05-28
Skonvertovať GPX súbor
70.
clear GPX map
2012-10-02
Zmazať GPX mapu
71.
Demo Vehicle
2012-01-14
Predvádzacie vozidlo
72.
Speech Texts
2012-01-15
Rečové texty
73.
Nav. Commands
2012-01-15
Nav. povely
78.
online Help
2012-02-18
Online pomoc
80.
Target in gmaps
2012-01-12
Cieľ na Google mapách
82.
Stop Navigation
2011-11-15
Zastaviť navigáciu
83.
No address found
2011-11-15
Nenájdená žiadna adresa
86.
Enter: City and Street
2011-11-15
Zadjate: Mesto a ulicu
88.
No search string entered
2011-11-15
Nezadaný žiadny výraz
90.
getting search results
2011-11-15
Získava sa výsledok hľadania
91.
searching ...
2011-11-15
Hľadá sa ...