Browsing Vietnamese translation

6 of 135 results
6.
Xpad is a graphical program. Please run it from your desktop.
Xpad là một chương trình đồ hoạ. Hãy chạy nó từ màn hình nền của bạn.
Translated by Clytie Siddall
Located in ../src/xpad-app.c:131
6 of 135 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.