Translations by Bernard Stafford

Bernard Stafford has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 146 results
~
_Remove From Toolbar
2020-07-21
_Verwyder van Nutsbalk
~
Add a Se_parator to Toolbar
2020-07-21
Voeg 'n Sk_eier by Nutsbalk
~
Add Pr_eferences to Toolbar
2020-07-21
Voeg Vo_orkeure by die Nutsbalk
~
Add Proper_ties to Toolbar
2020-07-21
Voeg Eiendo_mme om Nutsbalk
~
_Move
2020-07-21
_Skuif
~
Add Close _All to Toolbar
2020-07-21
Voeg Sluit_Alle om Nutsbalk
~
Add _Close to Toolbar
2020-07-21
Voeg _Sluit om Nutsbalk
~
_Pads start on all workspaces
2020-07-21
_Pads begin op alle werkruimtes
~
_Contents
2020-07-21
_Inhoud
~
_Autohide Toolbar
2020-07-21
_Outo-verberg Nutsbalk
~
_Scrollbar
2020-07-21
_Scrollbalk
~
_Toolbar
2020-07-21
_Nutsbalk
~
Add _Delete to Toolbar
2020-07-21
Voeg _Skrap om Nutsbalk
~
Add _New to Toolbar
2020-07-21
Voeg _ Nuwe om Nutsbalk
~
Add C_lear to Toolbar
2020-07-21
Voeg D_uidelike om Nutsbalk
~
_Window Decorations
2020-07-21
_Venster Versierings
~
Please send comments or bug reports to xpad-devel@lists.sourceforge.net
2020-07-21
Stuur asseblief kommentaare of bug verslae aan xpad-devel@lists.sourceforge.net
~
'%s' Properties
2020-07-21
'%s' Eiendomme
~
<b>To move a pad</b>, left drag on the toolbar, right drag on the resizer in the bottom right, or hold down CTRL while left dragging anywhere on the pad.
2020-07-21
<b>Om beweeg 'n pad</b>, links-sleep op die werkbalk, regs-sleep op die resizer in die onder regs, of hou onder CTRL terwyl links sleep op enige plek op die pad.
~
_View
2020-07-21
_Uitsig
~
Most actions are available throught the popup menu that appears when you right click on a pad. Try it out and enjoy.
2020-07-21
Die meeste aksies is beskikbaar deur middel van die pop-up spyskaart wat verskyn wanneer jy regs kliek op 'n pad. Probeer dit uit en geniet.
~
Each xpad session consists of one or more open pads. These pads are basically sticky notes on your desktop in which you can write memos.
2020-07-21
Elke xpad-sessie bestaan uit een of meer oop pads. Hierdie pads is basies kleefnotas op jou lessenaar waarin jy memos kan skryf.
~
Show on _All Workspaces
2020-07-21
Wys op _Alle Werkruimtes
~
_Pad
2020-07-21
_Pad
~
<b>To change color settings</b>, right click on a pad and choose Edit->Preferences.
2020-07-21
<b>Om kleur instellings te verander</b>, regs klik om 'n pad en kies Wysig->Voorkeure.
~
<b>To resize a pad</b>, left drag on the resizer or hold down CTRL while right dragging anywhere on the pad.
2020-07-21
<b>Om resize 'n pad</b>, links-sleep op die resizer of hou onder CTRL terwyl regs sleep op enige plek op die pad.
1.
Could not write to file %s: %s
2020-07-21
Kon nie skryf na lêer %s: %s
2.
Error showing the help
2020-07-21
Fout wat wys die hulp
3.
Could not find the help file %s %s
2020-07-21
Kon die hulp lêer nie vind %s %s
4.
Close
2020-07-21
Toemaak
6.
Xpad is a graphical program. Please run it from your desktop.
2020-07-21
Xpad is 'n grafiese program. Hardloop dit asseblief vanaf jou werkskerm.
8.
_Ok
2020-07-21
_Ok
11.
Show version number and quit
2020-07-21
Wys weergawe nommer en quit
12.
Don't create a new pad on startup if no previous pads exist
2020-07-21
Moenie 'n nuwe pad nie skep op opstart indien geen vorige pads bestaan
13.
Create a new pad on startup even if pads already exist
2020-07-21
Skep 'n nuwe pad op opstart selfs al pads bestaan reeds
14.
Hide all pads
2020-07-21
Steek alle pads
15.
Show all pads
2020-07-21
Wys alle pads
16.
Toggle between show and hide all pads
2020-07-21
Toggle tussen wys en versteek alle pads
17.
Create a new pad with the contents of a file
2020-07-21
Skep 'n nuwe pad met die inhoud van 'n lêer
18.
FILE
2020-07-21
LÊER
19.
Close all pads
2020-07-21
Toemaak alle pads
20.
Xpad %s
2020-07-21
Xpad %s
21.
Could not read file %s.
2020-07-21
Kon nie lêer lees nie %s.
24.
_Delete
2020-07-21
_Skrap
25.
_Cancel
2020-07-21
_Kanselleer
26.
'%s' Layout
2020-07-21
'%s' Uitleg
27.
Sticky notes
2020-07-21
Kleefnotas
29.
_New
2020-07-21
_Nuut
30.
_Reload
2020-07-21
_Herlaai
31.
_Close
2020-07-21
_Sluit