Browsing Turkish translation

3140 of 4568 results
31.
%u seconds
(no translation yet)
32.
'%s' deletes all statistical data from the graphs!
'%s' grafikteki tüm istatiksiksel verileri siler!
Translated by Mustafa DAĞCI
33.
(Default lengths are: 128 for AES, 128 for Blowfish, 128 for Camellia and 192 for 3DES).
(Varsayılan uzunluklar: AES, Blowfish ve Camelia için 128, 3DES için 192).
Translated by Mustafa DAĞCI
34.
(Found in a Maxtor 6B200M0 200GB and Maxtor 2R015H1 15GB disks).
(Maxtor 6B200M0 200GB ve Maxtor 2R015H1 15GB içinde bulunan)
Translated by Mustafa DAĞCI
35.
(Kingston)Counts the number of flash erase failures. This Attribute returns the total number of Flash erase operation failures since the drive was deployed. This Attribute is identical to Attribute 182.
(Kingston) flash formatlama silme hatalarını sayar. Bu özellik, ürünün ilk kullanımından itibaren toplam silme hatalarını döndürür. Bu özellik 182 özelliği ile aynıdır.
Translated by Mustafa DAĞCI
36.
(Kingston)Counts the number of flash program failures. This Attribute returns the total number of Flash program operation failures since the drive was deployed. This attribute is identical to attribute 181.
(Kingston) flash program hatalarını sayar. Bu özellik, ürünün ilk kullanımından itibaren toplam flash programı hatalarını döndürür. Bu özellik 181 özelliği ile aynıdır.
Translated by Mustafa DAĞCI
37.
(Vendor specific raw value.) Rate of seek errors of the magnetic heads. If there is a partial failure in the mechanical positioning system, then seek errors will arise. Such a failure may be due to numerous factors, such as damage to a servo, or thermal widening of the hard disk. The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
(Satıcıya özgü ham değer.) Manyetik kafaların hata bulma oranı. Mekanik konumlandırma sisteminde kısmi bir arıza varsa, hata arama arızası ortaya çıkar. Böyle bir arıza, bir servo hasarı veya sabit diskin termal olarak genişlemesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ham değer farklı satıcılar için farklı bir yapıya sahiptir ve genellikle ondalık sayı olarak anlamlı değildir.
Translated by Mustafa DAĞCI
38.
(Vendor specific raw value.) Stores data related to the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
(Satıcıya özgü ham değer.) Bir disk yüzeyinden veri okurken meydana gelen donanım okuma hatalarının oranıyla ilgili verileri depolar. Ham değer farklı satıcılar için farklı bir yapıya sahiptir ve genellikle ondalık sayı olarak anlamlı değildir.
Translated by Mustafa DAĞCI
39.
(Vendor-specific raw value.) The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
(Satıcıya özgü ham değer.) Ham değerin farklı satıcılar için farklı yapısı vardır ve genellikle ondalık sayı olarak anlamlı değildir.
Translated by Mustafa DAĞCI
40.
(default %s %s
(Varsayılan %s %s
Translated by Mustafa DAĞCI
3140 of 4568 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mustafa DAĞCI, Onur Ünal, enes , irmak, kidalabama, zoon01.