Translations by Kim Bjoern Nielsen

Kim Bjoern Nielsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1441 results
2.
interfaces:
2018-07-06
grænseflader:
3.
was assigned to
2018-07-06
var tildelt til
4.
%1$s %3$s %2$s
2018-07-06
%1$s %3$s %2$s
5.
%1$s is used to create %2$s volumes.
2018-07-06
%1$s bruges til at danne %2$s volumes.
6.
%d days
2018-07-06
%d dage
7.
%d week
2018-07-06
%d uge
8.
%d weeks
2018-07-06
%d uger
9.
%d year
2018-07-06
%d år
10.
%d years
2018-07-06
%d år
11.
%d%% of %s
2018-07-06
%d%% af %s
12.
%dB / block
2018-07-06
%dB / blok
13.
%s Interface
2018-07-06
%s grænsesnit
14.
%s already exists as a %s.
2018-07-06
%s eksisterer allerede som en %s.
15.
%s already exists.
2018-07-06
%s eksisterer allerede
16.
%s available of %s
2018-07-06
%s til rådighed af %s
17.
%s is already configured as a filesystem.
2018-07-06
%s er allerede konfiguret som et filsystem
18.
%s is already configured as a volume.
2018-07-06
%s allerede konfigureret som et drev
19.
%s is based upon/includes various free software packages.
2018-07-06
%s er baseret på / indeholder forskellige gratis softwarepakker
20.
%s is too long.
2018-07-06
%s er for lang
21.
%s of %s
2018-07-06
%s af %s
22.
%s on %s
2018-07-06
%s på %s
23.
%s used of %s
2018-07-06
%s brugt af %s
24.
%s would like to thank the authors of this software for their efforts.
2019-02-17
%s vil gerne takke forfatterne af denne software for deres indsats.
25.
%s%d %s is already used by %s%d.
2018-07-06
%s%d %s er allerede brugt af %s%d.
26.
'%s' deletes all statistical data from the graphs!
2018-07-06
'%s' sletter alle statistiske data fra graferne!
27.
(Change if needed)
2018-07-06
(Skift om nødvendigt)
28.
(Default lengths are: 128 for AES, 128 for Blowfish, 128 for Camellia and 192 for 3DES).
2018-07-06
(Standardlængder er: 128 for AES, 128 for Blowfish, 128 for Camellia og 192 for 3DES)
29.
(Found in a Maxtor 6B200M0 200GB and Maxtor 2R015H1 15GB disks).
2018-07-06
(Fundet i en Maxtor 6B200M0 200 GB og Maxtor 2R015H1 15 GB diske).
30.
(Kingston)Counts the number of flash erase failures. This Attribute returns the total number of Flash erase operation failures since the drive was deployed. This Attribute is identical to Attribute 182.
2018-07-06
(Kingston)Tæller antallet af flashfejl. Denne egenskab returnerer det totale antal fejl i Flash-sletningsoperationer, siden drevet blev implementeret. Denne egenskab er identisk med attribut 182
31.
(Kingston)Counts the number of flash program failures. This Attribute returns the total number of Flash program operation failures since the drive was deployed. This attribute is identical to attribute 181.
2018-07-06
(Kingston)Tæller antallet af flashprogramfejl. Denne egenskab returnerer det totale antal funktionsfejl i Flash-programmet, siden drevet blev implementeret. Denne attribut er identisk med attributten 181.
32.
(Vendor specific raw value.) Rate of seek errors of the magnetic heads. If there is a partial failure in the mechanical positioning system, then seek errors will arise. Such a failure may be due to numerous factors, such as damage to a servo, or thermal widening of the hard disk. The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
2018-07-06
(Leverandørspecifik angivelse.) Angiver søgefejl fra læsehovedet. Hvis der er en delvis fejl i det mekaniske positioneringssystem, vil der opstå søgefejl. Fejlen kan skyldes mange faktorer, såsom skade på aktuatorer eller udvidelse af harddisken på grund af varme. Værdien har forskellig struktur fra forskellige leverandører, og er ofte ikke meningsfuld som et decimaltal.
33.
(Vendor specific raw value.) Stores data related to the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
2018-07-06
(Leverandørspecifik angivelse.) Gemmer data relateret til fejlrate under læsning der skyldes hardware under indlæsning fra overfladen på diske. Værdien har forskellig struktur fra forskellige leverandører, og er ofte ikke meningsfuld som et decimaltal.
34.
(Vendor-specific raw value.) The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
2018-07-06
(Leverandørspecifik angivelse.) Værdien har forskellig struktur fra forskellige leverandører, og er ofte ikke meningsfuld som et decimaltal.
35.
(default %s %s
2018-07-06
(standard %s %s
36.
*** Imported duplicate ***
2018-07-06
*** Importeret dublet ***
40.
0=disabled, 1-255=enabled command queuing with specified depth.
2018-07-06
0=deaktiveret, 1-255=aktiveret kommando kø med angivet dybde.
42.
1 or more disks are required to build a JBOD volume.
2018-07-06
1 eller flere diske kræves for at danne JBOD volume
43.
1 or more disks are required to build a RAID-1 volume.
2018-07-06
2 eller flere diske kræves for at danne RAID-1 volume
44.
1.8"
2018-07-06
1.8 tomme
52.
2 or more disks are required to build a RAID-0 volume.
2018-07-06
2 eller flere diske kræves for at danne RAID-0 volume
53.
2 or more disks are required to build a RAID-1 volume.
2018-07-06
2 eller flere diske kræves for at danne RAID-1 volume
54.
2.5"
2018-07-06
2.5 tomme
57.
3 or more disks are required to build a RAID-5 volume.
2018-07-06
3 eller flere diske kræves for at danne RAID-5 volume
58.
3.5"
2019-02-17
3.5"
62.
4KB wrapper
2018-07-06
4KB wrapper
65.
514
2019-02-17
514
66.
64 KiB
2019-02-17
64 KiB
67.
69
2018-07-06
69
68.
8 KiB
2018-07-06
8 KiB
69.
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).
2018-07-06
802.1Q VLAN mærkat (mellem 1 og 4094).