Browsing Czech translation

110 of 4568 results
1.
Controls whether device nodes can be opened on this file system. The default value is on. The values on and off are equivalent to the dev and nodev mount options.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kontrola zda-li blokové zařízení může být otevřeno z tohoto souborového systému. Výchozí hodnotou je zapnuto. Hodnoty zapnuto a vypnuto jsou ekvivalenty mapování FS dev a nodev
Translated and reviewed by rama
2.
No private key
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Žádný soukromý klíč
Translated and reviewed by Jan Ka
3.
interfaces:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
rozhraní:
Translated by zoon01
4.
| State:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
| Stát:
Translated and reviewed by Jan Ka
5.
%1$s is used to create %2$s volumes.
Z %1$s je vytvořeno %2$s svazků.
Translated by zoon01
6.
%1$s managed, %2$s used, %3$s available
%1$s spravováno, %2$s použito, %3$s k dispozici
Translated by Jan Ka
Reviewed by Jan Ka
7.
%2$s used, %3$s available
%2$s použito, %3$s dostupný
Translated and reviewed by Jan Ka
8.
%d days
%d dnů
Translated by zoon01
9.
%d week
%d týden
Translated by zoon01
10.
%d weeks
%d týdnů
Translated by zoon01
110 of 4568 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jan Ka, Marek Hladík, Oldrich Stritecky, Pavel Borecki, Tomfro, Tomáš Bednář, hmaster20, rama, zoon01.