Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2108 results
~
Enter a webOS Command Line compatible command. Supported from R12 onward
2020-05-21
Bir webOS Komut Satırı uyumlu komut girin. R12'den itibaren desteklenir
~
Todt cannot be null
2020-05-09
Todt boş olamaz
~
Either fromDt/toDt or statDate should be provided
2020-05-09
fromDt/toDt veya statDate sağlanmalıdır.
~
Fromdt cannot be null
2020-05-09
Fromdt boş olamaz
~
Stats Export %s to %s -
2020-05-09
İstatistikleri Dışa Aktar %s den %s e -
~
Share of Voice must be a whole number between 0 and 100
2020-05-09
Ses seviyesi 0 ile 100 arasında bir tam sayı olmalıdır
~
Bandwidth limit must be a whole number.
2020-05-09
Bant genişliği sınırı bir tam sayı olmalıdır.
~
%s is too large, please replace it
2020-05-09
%s çok büyük, lütfen değiştirin
~
Check this option to use the duration from the Library for this assignment
2020-05-09
Bu görev için Kütüphane'deki süreyi kullanmak için bu seçeneği işaretleyin
~
Assignments
2020-05-09
Atamalar
~
Use library duration?
2020-05-09
Kütüphane süresi kullanılsın mı?
~
Set the allowed key input for the monitor; Allow All, Block All, Power Only.
2020-05-09
Monitör için izin verilen tuş girişini ayarlayın; Tümüne İzin Ver, Tümünü Engelle, Yalnızca Güç.
~
Use the form fields to create On/Off timings for the webOS monitor for specific days of the week as required.
2020-05-09
Form alanlarını, gerektiği gibi haftanın belirli günleri için webOS monitörü için Açık / Kapalı zamanlamaları oluşturmak üzere kullanın.
~
This is the Layout Navigator, which shows the layout structure. Think of regions as placeholders for your content.
2020-05-08
Bu, düzen yapısını gösteren Tasarım Gezgini'dir. Bölgeleri, içeriğiniz için yer tutucular olarak düşünün.
~
Click close to go back to the main editor.
2020-05-08
Ana düzenleyiciye geri dönmek için kapat'ı tıklayın.
~
This is the Layout Navigator, which shows the layout structure. By default this has one empty region added. Think of regions as placeholders for your content.
2020-05-08
Bu, düzen yapısını gösteren Tasarım Gezgini'dir. Varsayılan olarak, bu bölgeye bir boş bölge eklenir. Bölgeleri, içeriğiniz için yer tutucular olarak düşünün.
~
By default, your layout is in read-only mode, and needs to be checked out, to enable editing.
2020-05-08
Varsayılan olarak, düzenlemenizi etkinleştirmek için tasarımınız salt okunur moddadır ve düzenlemeye alınması gerekir.
~
The percentage of time this Layout should be shown.
2020-05-08
Bu Tasarımın gösterilmesi gereken sürenin yüzdesi.
~
Campaign/Layout
2020-05-08
Kampanya/Tasarım
~
Should Tags filter by exact match?
2020-05-08
Etiketler tam olarak eşleşecek şekilde filtrelenmeli mi?
~
Go back to the main editor
2020-05-08
Ana düzenleyiciye geri dön
~
Go back to Layout
2020-05-08
Tasarıma geri dön
~
You are viewing this Layout in read only mode, checkout from the Actions menu bellow!
2020-05-08
Bu Tasarımı, aşağıdaki Eylemler menüsünden salt okunur modda görüntülüyorsunuz!
~
Please note that video scaling and video streaming via RTSP is only supported by Android and webOS players at the current time. The HLS streaming Widget can be used to show compatible video streams on Windows.
2020-05-08
RTSP üzerinden video ölçeklendirme ve video akışının şu an için yalnızca Android ve webOS oynatıcıları tarafından desteklendiğini lütfen unutmayın. HLS akış Widget'ı, Windows'ta uyumlu video akışlarını göstermek için kullanılabilir.
~
Upscale?
2020-05-08
Üst Kalite?
~
Automatically upscale all media content on this Layout to fit with the new resolution selected. Manual adjustment may still be required.
2020-05-08
Bu Tasarımdaki tüm medya içeriğini seçilen yeni çözünürlüğe uyacak şekilde otomatik olarak yükseltin. Manuel ayarlama yine de gerekebilir.
~
The regions will be resized to fit with the new resolution, but you may need to adjust the content manually.
2020-05-08
Bölgeler, yeni çözünürlüğe uyacak şekilde yeniden boyutlandırılacaktır, ancak içeriği manuel olarak ayarlamanız gerekebilir.
~
Switch to Timeline
2020-05-08
Zaman Çizelgesine Geç
~
Upgrade
2020-05-08
Yükselt
~
Layouts are now designed at the display resolution allowing better positioning, smoother scrolling and much more. To upgrade this layout you need to select the intended resolution.
2020-05-08
Tasarımlar artık ekran çözünürlüğünde daha iyi konumlandırma, daha düzgün kaydırma ve çok daha fazlasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu düzeni yükseltmek için istenen çözünürlüğü seçmeniz gerekir.
~
Upgrade Layout
2020-05-08
Tasarımı Yükselt
~
This module is compatibile only with webOS player
2020-05-08
Bu modül yalnızca webOS oynatıcı ile uyumludur
~
Permissions for %entity%
2020-05-08
%entity% için izinler
~
Enter the number of seconds you would like to cache long/lat requests for. DarkSky offers 1000 requests a day.
2020-05-08
Enlem/Boylam isteklerini önbelleğe almak istediğiniz saniye sayısını girin. DarkSky günde 1000 istek sunuyor.
~
The Date Format to use when displaying dates in the CMS.
2020-05-08
CMS'de tarihleri görüntülerken kullanılacak Tarih Biçimi.
~
There was a problem loading the layout!
2020-05-07
Düzen yüklenirken bir sorun oluştu!
~
Layout Designer options
2020-05-07
Düzen Tasarımcı seçenekleri
4.
String
2020-05-07
String
11.
Data Set
2020-05-07
Veri Seti
12.
DataSet View
2020-05-07
Veri Seti Görünümü
13.
A view on a DataSet
2020-05-07
Veri seti üzerinden bir görüntü
14.
DataSet Ticker
2020-05-07
Veri Seti içeriği
20.
Embedded
2020-05-07
Gömülü
40.
A font to use in other Modules
2020-05-07
Diğer modüllerde kullanılacak yazı tipi
42.
A generic file to be stored in the library
2020-05-07
İçerikte saklanacak genel dosyalar
43.
Audio
2020-05-07
Ses
44.
Audio - support varies depending on the client hardware
2020-05-07
Ses desteği istemci donanımına bağlı olarak değişir
45.
PDF
2020-05-07
PDF
46.
PDF document viewer
2020-05-07
PDF Görüntüleyici
47.
Notification
2020-05-07
Bildirim