Browsing Turkish translation

142151 of 2974 results
142.
Play all - Playlists will play in their entirety one after the other in the order they appear on the General tab
Tümünü oynat - Oynatma listeleri, Genel sekmesinde göründükleri sırayla tamamen ardı ardına çalınır.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:183
143.
Round Robin - take one Widget from each Playlist in the order they appear on the General tab and repeat
Genel sekmesinde göründükleri sırayla her Oynatma Listesinden bir Widget alın ve tekrarlayın
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:188
144.
Auto - ensure Widgets are played evenly from each Playlist using the total count of Widgets on all Playlists
Otomatik - Widget'ların tüm Oynatma Listelerindeki toplam Widget sayısını kullanarak her bir Oynatma Listesinde eşit olarak oynatıldığından emin olun.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:193
145.
Remaining Widgets
Kalan Widget'lar
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:209
146.
If there are Widgets left unordered at the end, what should be done with these Widgets?
Sonunda sırasız kalan Widget'lar varsa, bu Widget'lar ile ne yapılmalı?
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:214
147.
Add - After ordering any remaining Widgets are to be added to the end
Ekle - Sipariş verdikten sonra kalan tüm Widget'lar sonuna eklenecek
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:219
148.
Discard - Uses the Playlist with the least Widgets and ignores remaining Widgets on the longer Playlists
Sil - Oynatma Listesini en az Widget ile kullanır ve daha uzun Oynatma Listelerinde kalan Widget'ları yoksayar.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:224
149.
Repeat - Uses the Playlist with the most Widgets and repeats remaining Widgets on the shorter Playlists
Tekrarla - Oynatma Listesini en fazla Widget ile kullanır ve kalan Widget'ları daha kısa Oynatma Listelerinde tekrarlar.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/3c/3c7a0b4687b17cfa68042a3197edc2cae7e4e4b1f5874f124034b241b6da6bca.php:229
150.
Display
Ekran
Translated and reviewed by Cengiz Cakici on 2009-06-03
Located in cache/3d/3dd387b6105c512e1d7d2a0fc64b41964c38428ec8af6c2950944c85f6e13e77.php:260 cache/3d/3dd387b6105c512e1d7d2a0fc64b41964c38428ec8af6c2950944c85f6e13e77.php:278 cache/0d/0d6e051141f48c2153387827a93bdd6e773d64372cd7a89567ed34b1d789623b.php:261 cache/0d/0d6e051141f48c2153387827a93bdd6e773d64372cd7a89567ed34b1d789623b.php:356 cache/dc/dcca50f5800194eb2e1e9fa1341e7e6825e04c3092d00299c3e277485296a7d9.php:68 cache/dc/dcca50f5800194eb2e1e9fa1341e7e6825e04c3092d00299c3e277485296a7d9.php:239 cache/dc/dcca50f5800194eb2e1e9fa1341e7e6825e04c3092d00299c3e277485296a7d9.php:442 cache/49/499ec9127ec1a57eb96f7000f01aff84f73a40710faa556478cd6adbb9bada0e.php:155 cache/00/00782fa167c4950e49e51efb2a541215a61dd237ab3da2af0ae956a6e9408652.php:280 cache/63/6325ff94072534c10b90907ee89ecf776c596886328955fa205116144aeb7b1b.php:284 cache/43/43f894bdebc8b94186d989de6d477c74c83783e0750fa85739d78628658dfe20.php:133 cache/af/af30ff7a2bd4a3e455cb4068ed0c1d42179352bfe21f8b093c23b64b48da747a.php:62 cache/48/485bf6fd1c457a4c6de1d2a921c9e2f9f69c27776706b7f5f1cd3809f724cecb.php:255 cache/7d/7d2daffb6294004e4d1346823bb1dc4575d25964831ff535161bfc58fb85872a.php:182 cache/7d/7d2daffb6294004e4d1346823bb1dc4575d25964831ff535161bfc58fb85872a.php:191 cache/03/036aa5443aafdde6471273eb1306d878b43dda44223e48aef21a57b5a40a161e.php:111 cache/aa/aa8a51408d38741ee733683de20dcf6fe4e5fdee3f25d409376f7883a166ec2e.php:163 cache/14/141370e25fad84de9aad89dc93f99ae448b9ae624b0a01bf455394aefde54a3a.php:188 cache/6d/6d739ce4d7c2faf88202dd4f62ee75f4f0127885da4d3a1c425f7dc24d43ec08.php:205 cache/6d/6d739ce4d7c2faf88202dd4f62ee75f4f0127885da4d3a1c425f7dc24d43ec08.php:214 cache/b1/b10b0d6649bffd6f1a6e58f04f2edc0455ce8432f409e066b73717c651ad1813.php:255 cache/41/41acc760bb78c1d0915bccba85dc9f8ffa82ba8ffa5c0634d075e4a05f4f07c4.php:83 cache/41/41acc760bb78c1d0915bccba85dc9f8ffa82ba8ffa5c0634d075e4a05f4f07c4.php:144 cache/41/41acc760bb78c1d0915bccba85dc9f8ffa82ba8ffa5c0634d075e4a05f4f07c4.php:209 cache/75/751b4a20565dd04a83d28615de104bb3a0db7d0eeca0198dd225d4c09687d60f.php:108 cache/eb/eb5401a78c8dc4bc6d26baf15436295229b4f1d77c5a6b0bf5f25f0061fe3f6c.php:146 cache/79/7936d718dd95691b98581e4ed5b342af7b7a00d01a621bf0a193dcf213854d97.php:418
151.
Displays
Ekranlar
Translated by Cengiz Cakici on 2010-02-16
Reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/dc/dcca50f5800194eb2e1e9fa1341e7e6825e04c3092d00299c3e277485296a7d9.php:70 cache/dc/dcca50f5800194eb2e1e9fa1341e7e6825e04c3092d00299c3e277485296a7d9.php:384 cache/df/df8798a332849cc35978c8a44f8ee224bb284651f03a5e7a6d0d451de7f0de2b.php:181 cache/df/df8798a332849cc35978c8a44f8ee224bb284651f03a5e7a6d0d451de7f0de2b.php:190 cache/49/499ec9127ec1a57eb96f7000f01aff84f73a40710faa556478cd6adbb9bada0e.php:84 cache/00/00782fa167c4950e49e51efb2a541215a61dd237ab3da2af0ae956a6e9408652.php:230 cache/a6/a6092e66d2389821b6a4c5fe7498c523f98673ba97b347afe7a7dc990f0c4e28.php:88 cache/a6/a6092e66d2389821b6a4c5fe7498c523f98673ba97b347afe7a7dc990f0c4e28.php:622 cache/63/6325ff94072534c10b90907ee89ecf776c596886328955fa205116144aeb7b1b.php:234 cache/48/485bf6fd1c457a4c6de1d2a921c9e2f9f69c27776706b7f5f1cd3809f724cecb.php:237 cache/aa/aa8a51408d38741ee733683de20dcf6fe4e5fdee3f25d409376f7883a166ec2e.php:151 cache/14/141370e25fad84de9aad89dc93f99ae448b9ae624b0a01bf455394aefde54a3a.php:120 cache/b1/b10b0d6649bffd6f1a6e58f04f2edc0455ce8432f409e066b73717c651ad1813.php:237 cache/d0/d069942ea870380ba4daddc2260055006bd11d80b40882caaefb2ec58369262e.php:257 cache/d0/d069942ea870380ba4daddc2260055006bd11d80b40882caaefb2ec58369262e.php:269 cache/eb/eb5401a78c8dc4bc6d26baf15436295229b4f1d77c5a6b0bf5f25f0061fe3f6c.php:84 cache/79/7936d718dd95691b98581e4ed5b342af7b7a00d01a621bf0a193dcf213854d97.php:73
142151 of 2974 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ali Kemal Yalçın, Alper ÇEVİK, Angel Spy, Avni, BURAK, Beeroot, Berkay Buharalı, Buğra Gedikoğlu, Cem YILDIZ, Cengiz Cakici, Deniz Tuna, Fatih BURAL, Hcalik, Michael, MuharremŞahiner, Sedat Sedir, Sefa Keleş, Talip ÇAKIR, irmak, veysel.