Browsing Turkish translation

112121 of 2799 results
112.
Background Colour
Arkaplan Rengi
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-07
Located in cache/0d/0da21c35dc3c0b5988e44df104c368ce4b32adecd4be9b2880ad97e3fcb7a193.php:395 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:387 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:284 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:422 cache/f2/f202d9b6e1640ea4a2362e257ee9480a796598dc64e77051b1246015ac348ba0.php:91 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:258 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:179 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:350 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:304
113.
If you want to use a background colour for the Widget, select one here.
Widget için bir arka plan rengi kullanmak istiyorsanız, buradan seçin.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:184
114.
Please select the effect that will be used to transition between items. If all items should be output, select None. Marquee effects are CPU intensive and may not be suitable for lower power displays.
Lütfen öğeler arasında geçiş yapmak için kullanılacak efekti seçin. Tüm öğelerin çıktısı alınması gerekiyorsa, seçim yapmayın. Seçim çerçevesi efektleri CPU yoğundur ve düşük güçlü ekranlar için uygun olmayabilir.
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:319 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:293 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:199
115.
None
Hiçbiri
Translated and reviewed by Cengiz Cakici on 2009-10-21
Located in cache/a6/a67b50671d864ec7514d24c09465d6c05ecf77df96fac20f35a040390d6f99af.php:264 cache/a6/a67b50671d864ec7514d24c09465d6c05ecf77df96fac20f35a040390d6f99af.php:430 cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:223 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:478 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:324 cache/7d/7d2daffb6294004e4d1346823bb1dc4575d25964831ff535161bfc58fb85872a.php:438 cache/6d/6d739ce4d7c2faf88202dd4f62ee75f4f0127885da4d3a1c425f7dc24d43ec08.php:487 cache/f2/f202d9b6e1640ea4a2362e257ee9480a796598dc64e77051b1246015ac348ba0.php:121 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:298 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:204 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:420 cache/dd/dd2446ef1d8ed675997f243180adaeaaf92e99f12cc0adf2c631d4b3a1b32960.php:270 cache/dd/dd2446ef1d8ed675997f243180adaeaaf92e99f12cc0adf2c631d4b3a1b32960.php:436 lib/Widget/ModuleWidget.php:935
116.
Fade
Karartma
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:228 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:483 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:329 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:507 cache/d8/d81877073065b82c4754fecf7077c14b479e46cea419d6448a4c4ce97b82eae0.php:440 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:303 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:209 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:425 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:388
117.
Scroll Horizontal
Yatay Kaydırma
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:238 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:493 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:339 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:517 cache/d8/d81877073065b82c4754fecf7077c14b479e46cea419d6448a4c4ce97b82eae0.php:450 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:313 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:219 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:435 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:398
118.
Scroll Vertical
Dikey Kaydırma
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:243 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:498 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:344 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:522 cache/d8/d81877073065b82c4754fecf7077c14b479e46cea419d6448a4c4ce97b82eae0.php:455 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:318 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:224 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:440 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:403
119.
Flip Horizontal
Yatay Çevir
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:248 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:503 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:349 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:527 cache/d8/d81877073065b82c4754fecf7077c14b479e46cea419d6448a4c4ce97b82eae0.php:460 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:323 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:229 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:445 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:408
120.
Flip Vertical
Dikey Çevir
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/3a/3a3273412c08faa195729b961a0631866233458d3ef67d63eb9b744ea416a577.php:253 cache/6f/6f8ba0e7096e6922284b132102a26e478547db2c1babea552a3a4b27c7248a0c.php:508 cache/7c/7cdbd25ee9998bcd3a1b62b1e52a029b1b938ed3e9dfa3d218c94914e9dbfba7.php:354 cache/2d/2d04255e15a8b6c2ea457af8d6bcbc30a6f5b9b4ac4c673b21b873d0bb334c8a.php:532 cache/d8/d81877073065b82c4754fecf7077c14b479e46cea419d6448a4c4ce97b82eae0.php:465 cache/fe/fe22b4758589ae597aec9b5fd179ed5fb6ac0ad77469fe0c13ba739e28da78a9.php:328 cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:234 cache/bb/bbe88f7d0e67882ea9859b6699dacb45a28a6c75c1e62bf43b2ff9f5d7571d7a.php:450 cache/99/998eebcafc48f428af2fb2c0d28163b581e0b556f73a5a6d9798e5c2b0740087.php:413
121.
shuffle
karıştır
Translated and reviewed by Talip ÇAKIR on 2020-05-08
Located in cache/fe/fe0ca7259f16e0f7b8d1b95da34e558f5cde2c36a4397d502aa1d094c42dbc79.php:239
112121 of 2799 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ali Kemal Yalçın, Alper ÇEVİK, Angel Spy, Avni, BURAK, Beeroot, Berkay Buharalı, Buğra Gedikoğlu, Cem YILDIZ, Cengiz Cakici, Deniz Tuna, Fatih BURAL, Hcalik, Michael, MuharremŞahiner, Sedat Sedir, Sefa Keleş, Talip ÇAKIR, irmak, veysel.