Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101150 of 1595 results
200.
XMR Public Address
2020-05-07
XMR Genel Adresi
201.
Please enter the public address for XMR.
2020-05-07
Lütfen XMR için genel adresi girin.
204.
Player Version
2020-05-09
Oyuncu Sürümü
205.
Please ensure that the Player version you select here is suitable for all devices that use this display profile. You can override the version on the display record, but you must do that before making a change here
2020-05-09
Lütfen burada seçtiğiniz Oyuncu sürümünün bu görüntü profilini kullanan tüm cihazlar için uygun olduğundan emin olun. Görüntü kaydındaki sürümü geçersiz kılabilirsiniz, ancak burada bir değişiklik yapmadan önce bunu yapmanız gerekir
214.
Orientation
2020-06-11
Yönlendirme
229.
The logging level that should be recorded by the Player.
2020-05-08
Oynatıcı tarafından kaydedilmesi gereken kayıt düzeyi.
230.
Audit
2020-05-08
Denetim
236.
Hide
2020-05-09
Gizle
237.
Timed
2020-05-09
Süreli
238.
Run Intent
2020-05-09
Çalışma Hedefi
241.
Action Bar Intent
2020-05-09
Eylem Çubuğu Hedefi
242.
When set to Run Intent, which intent should be run. Format is: Action|ExtraKey,ExtraMsg
2020-05-09
Çalışma Hedefi olarak ayarlandığında, hangi amaç çalıştırılmalıdır. Biçim: Action|ExtraKey,ExtraMsg
269.
Load Link Libraries for APK Update
2020-05-09
APK Güncellemesi için Bağlantı Kütüphanelerini Yükle
270.
Should the update command include dynamic link libraries? Only change this if your updates are failing.
2020-05-09
Güncelleme komutu dinamik bağlantı kitaplıkları içermeli mi? Bunu yalnızca güncellemeleriniz başarısız olursa değiştirin.
271.
Connect with the Central Authentication Server
2020-05-09
Merkezi Kimlik Doğrulama Sunucusuna bağlanın
272.
CAS Login
2020-05-09
CAS Girişi
277.
Forgotten your password?
2020-05-09
Şifrenizi mi unuttunuz?
278.
Please provide your user name
2020-05-09
Lütfen kullanıcı adınızı girin
279.
Send Reset
2020-05-09
Gönder Sıfırla
280.
Login instead?
2020-05-09
Bunun yerine giriş yap?
281.
Version %version%
2020-05-08
Versiyon %version%
284.
Published
2020-05-08
Yayınlandı
285.
you read this %readDt%.
2020-05-08
bunu %readDt% olarak okudunuz.
287.
%themeName% Installation
2020-05-07
%themeName% Kurulum
290.
Open the Manual in a new Window
2020-05-08
Kılavuzu yeni pencerede aç
294.
Switch to Timeline
2020-05-08
Zaman Çizelgesine Geç
299.
Row Menu
2020-05-08
Satır Menüsü
304.
Edit Stocks
2020-05-08
Hisse Senetlerini Düzenle
305.
Get Results
2020-05-08
Sonucu Getir
306.
Configuration
2020-05-07
Yapılandırma
307.
Appearance
2020-05-07
Görünüm
308.
Preset
2020-05-08
Öntanımlı Ayar
310.
Optional Stylesheet
2020-05-07
Stil Sayfası (CSS)
311.
No Records Message
2020-05-08
Kayıtlı Mesaj Yok
312.
Caching
2020-05-07
Önbellekleme
314.
Duration is per page
2020-05-07
Sayfa başına süre
315.
The duration specified is per page/item otherwise the widget duration is divided between the number of pages/items.
2020-05-08
Belirtilen süre sayfa / öğe başınadır, aksi takdirde pencere öğesi süresi sayfa / öğe sayısına bölünür.
316.
Stock Symbols
2020-05-08
Hisse Senetleri Sembolleri
317.
A comma separated list of Stock Ticker Symbols, e.g. GOOGL,NVDA,AMZN. For the best results enter no more than 5 items.
2020-05-08
Hisse senedi senedi sembollerinin virgülle ayrılmış listesi, ör. GOOGL NVDA, AMZN. En iyi sonuçlar için en fazla 5 öğe girin.
318.
The selected effect works best with a background colour. Optionally add one here.
2020-05-08
Seçilen efekt en iyi arka plan rengiyle çalışır. İsteğe bağlı olarak buraya bir tane ekleyin.
319.
Date Format
2020-05-08
Tarih Formatı
320.
Enter the date format to apply to all dates returned: d - day in numbers; 01 to 31 / D - day of the week as text; Mon to Sun; m - month in numbers; 01 to 12 /M - month in text; Jan to Dec - year in two digits; 19 / Y - year in four digits; 2019
2020-05-08
Döndürülen tüm tarihlere uygulanacak tarih biçimini girin: "d" günü sayı olarak yazar (01-31), "D" haftanın gününü yazar (Pzt - Paz), "m" ayı sayı olarak yazar: (01-12), "M" ayı metin olarak yazar (Ocak-Aralık), "y" yılı çift basamaklı yazar (20), "Y" yılı dört basamaklı yazar (2020).
321.
Shuffle
2020-05-08
Karışık
323.
Select the template you would like to apply. This can be overridden using the check box below.
2020-05-07
Uygulamak istediğiniz şablonu seçin. Bu, aşağıdaki onay kutusu kullanılarak geçersiz kılınabilir.
324.
Override the template?
2020-05-07
Şablon geçersiz kılsın mı?
325.
Tick if you would like to override the template.
2020-05-07
Şablonu geçersiz kılmak istiyorsanız işaretleyin.
326.
With Override the Template selected enter your own text, html and css by using the Templates drop down menu in the tab header above.
2020-05-07
Şablonu Geçersiz Kıl, yukarıdaki sekme başlığındaki Şablonlar açılır menüsünü kullanarak kendi metninizi, HTML ve CSS bilgilerinizi girin.
328.
This is the intended number of items on each page.
2020-05-08
Her sayfadaki amaçlanan öğe sayısıdır.
329.
Original Width
2020-05-08
Orijinal Genişlik
330.
This is the intended width of the template and is used to scale the Widget within its region when the template is applied.
2020-05-08
Bu, şablonun amaçlanan genişliğidir ve şablon uygulandığında Widget'ı bölgesinde ölçeklendirmek için kullanılır.