Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15511595 of 1595 results
2654.
File available only for SSSP displays
2020-05-09
Dosya yalnızca SSSP ekranlar için kullanılabilir
2662.
Sorry but a file based Widget must be assigned not created
2020-05-09
Maalesef dosya tabanlı bir Widget atanmamış olmalı
2668.
Edited Expiry
2020-05-09
Düzenlenmiş Sona Erme
2672.
Cannot add new rows to remote dataSet
2020-05-09
Uzak veri setine yeni satır eklenemiyor
2674.
Cannot edit data of remote columns
2020-05-09
Uzak Veri Setinin verileri düzenlenemiyor
2676.
row not found
2020-05-09
satır bulunamadı
2688.
Private Item
2020-05-09
Özel Ürün
2695.
On/Off Timers: Please check the days selected and remove the duplicates or empty
2020-05-09
Açma / Kapama Zamanlayıcıları: Lütfen seçilen günleri kontrol edin ve kopyaları kaldırın veya boş bırakın
2696.
On/Off Timers: Please enter a on and off date for any row with a day selected, or remove that row
2020-05-09
Açma / Kapama Zamanlayıcıları: Lütfen gün seçili herhangi bir satır için bir açık ve kapalı tarih girin veya bu satırı kaldırın
2697.
Picture: Please check the settings selected and remove the duplicates or empty
2020-05-09
Resim: Lütfen seçilen ayarları kontrol edin ve kopyaları kaldırın veya boş bırakın
2698.
The request %d is too large to fit inside the configured memory limit. %d
2020-05-09
%d isteği, yapılandırılmış bellek sınırına sığmayacak kadar büyük. %d
2699.
Unable to get Data for %s because %s.
2020-05-09
%s için veri alınamadı çünkü %s.
2700.
Processing %d results into %d potential columns
2020-05-09
%d sonuç %d potansiyel sütununda işleniyor
2701.
Processing Result with Data Root %s
2020-05-09
Sonucu Veri Kökü ile İşleme %s
2702.
Processing as a Single Row
2020-05-09
Tek Sıra Olarak İşleme
2703.
Processing as Multiple Rows
2020-05-09
Birden Çok Satır Olarak İşleme
2704.
No data found at the DataRoot %s
2020-05-09
%s Veri Kökü dizininde veri bulunamadı
2705.
Consolidating entries
2020-05-09
Girişleri birleştir
2706.
There are %d entries in total
2020-05-09
Toplamda %d giriş var
2709.
Cannot find version
2020-05-09
Sürüm bulunamıyor
2710.
Cannot find Player Version
2020-05-09
Player Sürümü bulunamıyor
2711.
Required file not found for Display and Layout Combination
2020-05-09
Ekran ve Tasarım Kombinasyonu için gerekli dosya bulunamadı
2712.
Required file not found for Display and Media Combination
2020-05-09
Ekran ve Medya Kombinasyonu için gerekli dosya bulunamadı
2713.
Required file not found for Display and Layout Widget
2020-05-09
Ekran ve Tasarım Widget'ı için gerekli dosya bulunamadı
2723.
Unknown class %s
2020-05-09
Bilinmeyen sınıf %s
2741.
Settings File System Permissions
2020-05-09
Ayarlar Dosya Sistemi İzinleri
2742.
Write permissions are required for web/settings.php
2020-05-09
web/settings.php için yazma izinleri gereklidir
2743.
Cache File System Permissions
2020-05-09
Önbellek Dosya Sistemi İzinleri
2744.
Write permissions are required for cache/
2020-05-09
/cache için yazma izinleri gereklidir
2752.
PHP GD extension required to function.
2020-05-09
Çalışması için PHP GD uzantısı gerekiyor.
2754.
PHP session support required to function.
2020-05-09
Çalışabilmesi için PHP oturum desteği gereklidir.
2777.
ZeroMQ is used to send messages to XMR which allows push communications with player
2020-05-09
ZeroMQ, XMR'ye oynatıcı ile push iletişimi sağlayan mesajlar göndermek için kullanılır
2778.
OpenSSL
2020-05-09
OpenSSL
2779.
OpenSSL is used to seal and verify messages sent to XMR
2020-05-09
OpenSSL, XMR'ye gönderilen mesajları mühürlemek ve doğrulamak için kullanılır
2780.
SimpleXML
2020-05-09
SimpleXML
2781.
SimpleXML is used to parse RSS feeds and other XML data sources
2020-05-09
SimpleXML, RSS yayınlarını ve diğer XML veri kaynaklarını ayrıştırmak için kullanılır
2785.
Invalid XMR registration
2020-05-09
Geçersiz XMR kaydı
2787.
Failed to write to database after %d retries. Please try again later.
2020-05-09
%d yeniden denemden sonra veritabanına yazılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
2791.
Bandwidth allowance exceeded
2020-05-09
Bant genişliği sınırı aşıldı
2792.
Incorrect Screen shot Format
2020-05-09
Yanlış Ekran görüntüsü Formatı
2793.
Layout Details not provided
2020-05-09
Tasarım Ayrıntıları sağlanmadı
2794.
Duration not provided
2020-05-09
Süre belirtilmedi
2795.
Your client is not the correct version to communicate with this CMS.
2020-05-09
İstemciniz bu CMS ile iletişim kurmak için doğru sürümde değil.
2796.
There has been an unknown error with XMDS, it has been logged. Please contact your administrator.
2020-05-09
XMDS ile ilgili bilinmeyen bir hata oluştu, günlüğe kaydedildi. Lütfen yöneticinize başvurun.
2797.
Sorry this page cannot be found.
2020-05-09
Üzgünüz, bu sayfa bulunamadı.