Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1595 results
4.
String
2020-05-07
String
11.
Data Set
2020-05-07
Veri Seti
12.
DataSet View
2020-05-07
Veri Seti Görünümü
13.
A view on a DataSet
2020-05-07
Veri seti üzerinden bir görüntü
14.
DataSet Ticker
2020-05-07
Veri Seti içeriği
20.
Embedded
2020-05-07
Gömülü
40.
A font to use in other Modules
2020-05-07
Diğer modüllerde kullanılacak yazı tipi
42.
A generic file to be stored in the library
2020-05-07
İçerikte saklanacak genel dosyalar
43.
Audio
2020-05-07
Ses
44.
Audio - support varies depending on the client hardware
2020-05-07
Ses desteği istemci donanımına bağlı olarak değişir
45.
PDF
2020-05-07
PDF
46.
PDF document viewer
2020-05-07
PDF Görüntüleyici
47.
Notification
2020-05-07
Bildirim
48.
Display Notifications from the Notification Centre
2020-05-07
Bildirim Merkezi'nden Bildirimleri Görüntüle
49.
Stocks Module
2020-05-07
Hisse senedi Modülü
50.
A module for showing Stock quotes
2020-05-07
Hisse senedi fiyatlarını gösteren modül
51.
Currencies Module
2020-05-07
Para Birimi Modülü
52.
A module for showing Currency pairs and exchange rates
2020-05-07
Döviz çiftlerini ve döviz kurlarını gösteren bir modül
53.
Stocks
2020-05-07
Hisseler
54.
Yahoo Stocks
2020-05-07
Hisseler (Yahoo)
55.
Currencies
2020-05-07
Para Birimleri
56.
Yahoo Currencies
2020-05-07
Para Birimleri(Yahoo)
57.
Finance
2020-05-07
Finans
58.
Yahoo Finance
2020-05-07
Finans (Yahoo)
59.
Google Traffic
2020-05-07
Google Trafik
60.
Google Traffic Map
2020-05-07
Google Trafik Haritası
61.
HLS
2020-05-07
Canlı Görüntü
62.
HLS Video Stream
2020-05-07
HLS Video Akışı (Stream)
64.
Twitter Search Module
2020-05-07
Twitter Arama Modülü
65.
Twitter Metro
2020-05-07
Twitter Metro
66.
Twitter Metro Search Module
2020-05-07
Twitter Metro Arama Modülü
68.
Weather Powered by DarkSky
2020-05-07
Hava Durumu (DarkSky)
69.
Sub-Playlist
2020-05-07
Alt Oynatma Listesi
70.
Embed a Sub-Playlist
2020-05-07
Gömülü Alt Oynatma Listesi
83.
Icon Dashboard
2020-05-07
Simge Paneli
84.
Status Dashboard
2020-05-07
İstatistik Paneli
93.
The quota that should be applied. Enter 0 for no quota.
2020-05-08
Uygulanması gereken kota. Kota olmadığında 0 (sıfır) girin.
95.
Should members of this Group receive system notifications?
2020-05-08
Bu Grubun üyeleri sistem bildirimleri almalı mı?
97.
Should members of this Group receive Display notifications for Displays they have permission to see?
2020-05-08
Bu Grubun üyeleri, görüntüleme iznine sahip Ekranlar için Ekran bildirimleri almalı mı?
104.
Main
2020-05-08
Temel
105.
Optional JavaScript
2020-05-07
JavaScript Ekle/Düzenle
106.
Effect
2020-05-08
Efekt
107.
An optional name for this widget
2020-05-07
Bu widget için isteğe bağlı bir ad
108.
Set a duration?
2020-05-07
Süre belirlensin mi?
109.
Select to provide a specific duration for this Widget
2020-05-07
Bu Widget için belirli bir süre sağlamak için seçin
111.
The duration in seconds this should be displayed
2020-05-08
Görüntülenmesi gereken saniye cinsinden süre
112.
Background Colour
2020-05-07
Arkaplan Rengi
113.
If you want to use a background colour for the Widget, select one here.
2020-05-08
Widget için bir arka plan rengi kullanmak istiyorsanız, buradan seçin.
114.
Please select the effect that will be used to transition between items. If all items should be output, select None. Marquee effects are CPU intensive and may not be suitable for lower power displays.
2020-05-08
Lütfen öğeler arasında geçiş yapmak için kullanılacak efekti seçin. Tüm öğelerin çıktısı alınması gerekiyorsa, seçim yapmayın. Seçim çerçevesi efektleri CPU yoğundur ve düşük güçlü ekranlar için uygun olmayabilir.
116.
Fade
2020-05-08
Karartma