Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15011550 of 1595 results
2453.
Archive Owner not found
2020-05-09
Arşiv Sahibi bulunamadı
2455.
Fetching Remote-DataSets
2020-05-09
Uzak Veri Setleri Getiriliyor
2456.
No results for %s
2020-05-09
%s için sonuç yok
2457.
Error syncing DataSet %s
2020-05-09
%s veri seti eşitlenirken hata oluştu
2458.
Remote DataSet %s failed to synchronise
2020-05-09
%s uzak veri seti senkronize edilemedi
2459.
Regular Maintenance
2020-05-09
Düzenli Bakım
2464.
Library allowance exceeded
2020-05-09
Kütüphane toleransı aşıldı
2465.
%s is downloading %d files too many times
2020-05-09
%s , %d dosyayı çok kez indiriyor
2466.
Please check the bandwidth graphs and display status for %s to investigate the issue.
2020-05-09
Sorunu araştırmak için lütfen bant genişliği grafiklerini ve ekran durumunu %s için kontrol edin.
2467.
Playlist Duration Updates
2020-05-09
Oynatma Listesi Süresi Güncellemeleri
2468.
Stats Archive
2020-05-09
İstatistik Arşivi
2469.
Stats Export %s to %s
2020-05-21
İstatistikleri dışarı ver %s den %s
2471.
This function should not be called from install/.
2020-05-09
Bu işlev install/ dizininden çağrılmamalıdır.
2483.
This link has expired.
2020-05-09
Bu bağlantının süresi doldu.
2485.
This feature has been disabled by your administrator
2020-05-09
Bu özellik yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı
2486.
Password Reset
2020-05-09
Şifreyi Sıfırla
2487.
You are receiving this email because a password reminder was requested for your account. If you did not make this request, please report this email to your administrator immediately.
2020-05-09
Bu e-postayı, hesabınız için bir şifre hatırlatıcı istendiği için alıyorsunuz. Bu isteği siz yapmadıysanız, lütfen bu e-postayı derhal yöneticinize bildirin.
2488.
Reset Password
2020-05-09
Şifreyi Sıfırla
2489.
Reminder email has been sent to your email address
2020-05-09
E-posta adresinize hatırlatma e-postası gönderildi
2514.
Please provide a Layout ID or Campaign ID
2020-05-09
Lütfen bir Düzen ID veya Kampanya ID girin
2515.
Please provide Layout specific campaign ID
2020-05-09
Lütfen Tasarım'a özel kampanya ID sağlayın
2516.
Cannot find layout by campaignId
2020-05-09
Kampanya ID ile düzen bulunamıyor
2517.
Please provide Layout id or Campaign id
2020-05-09
Lütfen Düzen ID veya Kampanya ID sağlayın
2542.
You do not have permission to delete this profile
2020-05-09
Bu profili silme izniniz yok
2549.
Please enter the password
2020-05-09
Lütfen şifreyi giriniz
2561.
%s has started the welcome tutorial
2020-05-09
%s karşılama eğitimine başladı
2562.
%s has seen the welcome tutorial
2020-05-09
%s karşılama eğitimini gördü
2573.
Please enter playlist name
2020-05-09
Lütfen oynatma listesi adını girin
2574.
This Layout is not a Draft, please checkout.
2020-05-09
Bu Tasarım bir Taslak değil, lütfen kontrol edin.
2575.
This Playlist is dynamically managed so cannot accept manual assignments.
2020-05-09
Bu Oynatma Listesi dinamik olarak yönetildiğinden manuel atamaları kabul edemez.
2578.
You cannot assign file type %s to a playlist
2020-05-09
Bir oynatma listesine %s dosya türü atayamazsınız
2580.
Cannot Save empty region playlist. Please add widgets
2020-05-09
Boş bölge oynatma listesi kaydedilemiyor. Lütfen widget ekleyin
2604.
Cannot edit Layout properties on a Draft
2020-05-09
Taslakta Tasarım özellikleri düzenlenemiyor
2607.
Cannot delete Layout from its Draft, delete the parent
2020-05-09
Tasarım, Taslağından silinemiyor, üst öğeyi silemiyor
2608.
Cannot modify Layout from its Draft
2020-05-09
Tasarım Taslağından değiştirilemez
2610.
Unretired %s
2020-05-09
İstenmeyen %s
2616.
Unretire
2020-05-09
Kullanım dışı
2619.
Layout is already checked out
2020-05-09
Tasarım zaten teslim alınmış
2620.
Checked out %s
2020-05-09
%s kullanıma alındı
2621.
Published %s
2020-05-09
%s yayınlandı
2622.
Layout is not checked out
2020-05-09
Düzen kullanıma alınmadı
2623.
Discarded %s
2020-05-09
%s devre dışı
2626.
Deleted Displays
2020-05-09
Silinen Ekranlar
2627.
No display groups with View permissions
2020-05-09
Görüntüleme izinlerine sahip görüntüleme grubu yok
2629.
View RSS
2020-05-09
RSS'i Görüntüle
2637.
Run Test-Request for %s
2020-05-09
%s için Test İsteğini Çalıştır
2643.
Authorise
2020-05-09
Yetkilendir/Yetkiyi Geri Al
2651.
Authorised set to %d for %s
2020-05-09
%d yetkisi %s için atandı
2652.
Default Layout with name %s set for %s
2020-05-09
%s Tasarımı %s için Varsayılan atandı
2653.
Please set Player Software Version
2020-05-09
Lütfen Player Yazılım Sürümü'nü ayarlayın