Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1261 results
1.
Icon Dashboard
2020-05-07
Simge Paneli
2.
Status Dashboard
2020-05-07
İstatistik Paneli
38.
Notification Drawer
2020-05-14
Bildirim Sekmesi
42.
Player Software
2020-05-08
Oynatıcı Yazılımı
45.
Default User Type
2020-05-08
Varsayılan Kullanıcı Türü
46.
User Module
2020-05-14
Kullanıcı Modülü
49.
Sending email address
2020-05-08
Gönderim E-posta adresi
50.
Sending email name
2020-05-08
Gönderen E-posta adı
51.
Mail will be sent under this name
2020-05-08
Bu adla posta gönderilecek
52.
Default Image Duration
2020-05-14
Varsayılan Görüntü Süresi
53.
Default PowerPoint Duration
2020-05-14
Varsayılan PowerPoint Süresi
54.
Default Flash Duration
2020-05-14
Varsayılan Flaş Süresi
58.
Location of the Manual
2020-05-07
Kılavuzun Yeri
60.
Phone home key
2020-05-07
Telefon ana tuşu
61.
Phone home URL
2020-05-07
Telefon ana URL'si
62.
Phone home time
2020-05-07
Telefonun yerel saati
66.
Maintenance Key
2020-05-07
Bakım Anahtarı
67.
Max Log Age
2020-05-07
Maks. Günlük Süresi
68.
Max Statistics Age
2020-05-08
Maksimum İstatistik Süresi
69.
Max Display Timeout
2020-05-08
Maksimum Ekran Zaman Aşımı
70.
Add a link to the Display name using this format mask?
2020-05-07
Bu biçim maskesini kullanarak Görünen ada bir bağlantı eklensin mi?
71.
The target attribute for the above link
2020-05-07
Yukarıdaki bağlantı için hedef özellik
72.
Send repeat Display Timeouts
2020-05-08
Tekrarlanan Görüntüleme Zaman Aşımlarını Gönder
73.
Should the CMS send an email if a display is in an error state every time maintenance runs?
2020-05-08
Bakım her çalıştırıldığında ekran hata durumundaysa CMS e-posta göndermeli mi?
74.
Send Schedule in advance?
2020-05-07
Programı önceden gönder?
75.
Should the CMS send future schedule information to clients?
2020-05-14
CMS clientler gelecekteki zamanlama bilgilerini göndermeli mi?
76.
Send files in advance?
2020-05-07
Önceden dosya gönderilsin mi?
77.
How many seconds in to the future should the calls to RequiredFiles look?
2020-05-07
RequiredFiles çağrıları gelecekte kaç saniye içinde görünmelidir?
78.
How to colour Media on the Region Timeline
2020-05-08
Bölge Zaman Çizelgesi'nde Medya renklendirme
79.
Default copy media when copying a layout?
2020-05-07
Bir tasarım kopyalanırken varsayılan medyayı kopyala?
80.
Number of display slots
2020-05-07
Ekran yuvası sayısı
81.
The maximum number of licensed clients for this server installation. 0 = unlimited
2020-05-14
Bu sunucu yüklemesi için maksimum lisanslı istemci sayısı. 0 = sınırsız
83.
Password Policy Regular Expression
2020-05-08
Parola İlkesi Düzenli İfade
84.
Regular Expression for password complexity, leave blank for no policy.
2020-05-08
Şifre karmaşıklığı için Düzenli İfade, politika olmaması için boş bırakın.
85.
Description of Password Policy
2020-05-08
Şifre Politikasının Açıklaması
86.
A text description of this password policy. Will be show to users when their password does not meet the required policy
2020-05-14
Bu şifre politikasının metin açıklaması. Şifreleri gerekli politikayı karşılamadığında kullanıcılara gösterilecek
87.
Lock Module Config
2020-05-08
Kilit Modülü Yapılandırması
89.
The Limit for the Library Size in KB
2020-05-08
KB olarak Kütüphane Boyutu Sınırı
91.
XMDS Transfer Limit in KB/month
2020-05-08
KB/ay cinsinden XMDS Aktarım Sınırı
93.
The default language to use
2020-05-08
Kullanılacak varsayılan dil
94.
Allow modifications to the transition configuration?
2020-05-08
Geçiş ayarlarında değişiklik yapılmasına izin verilsin mi?
96.
The Theme to apply to all pages by default
2020-05-07
Varsayılan olarak tüm sayfalara uygulanacak Tema
98.
The Latitude to apply for any Geo aware Previews
2020-05-07
Coğrafi Konuma Duyarlı Önizlemelere Başvuracak Enlem
100.
The longitude to apply for any Geo aware Previews
2020-05-07
Coğrafi Konuma Duyarlı Önizlemeler için başvuruda bulunma boylamı
101.
Schedule with view permissions?
2020-05-08
Görüntüleme izinleriyle planlansın mı?
102.
Should users with View permissions on displays be allowed to schedule to them?
2020-05-08
Ekranlarda Görüntüleme izinlerine sahip kullanıcıların kendilerine zamanlama yapmasına izin verilmeli mi?
103.
Allow Import?
2020-05-07
İçe Aktarma İzni?
104.
Enable Library Tidy?
2020-05-07
Kitaplık Düzenlemes İzni?
105.
File download mode
2020-05-08
Dosya indirme modu
106.
Status Dashboard Widget
2020-05-07
Durum Gösterge Öğeleri