Translations by Denis Mekinda

Denis Mekinda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
~
Error getting Users
2011-08-07
Napaka pri pridobivanju uporabnikov
397.
Could not Link User Group to User
2011-08-07
Ne morem vzpostaviti povezave med uporabniško skupino in uporabnikom
398.
Could not Unlink User from User Group
2011-08-07
Ne morem prekiniti povezave med uporabniško skupino in uporabnikom
403.
Could not link the new user with its group.
2011-08-07
Ne morem povezati novega uporabnika z njegovo skupino.
961.
Copy
2011-08-07
Kopiraj
980.
Add Image
2011-08-07
Dodaj sliko
983.
Timeline
2011-08-07
Časovnica
1074.
Register
2011-08-07
Registracija
1075.
Your consumer key is: %s
2011-08-07
Ključ odjemalca je: %s
1076.
Your consumer secret is: %s
2011-08-07
Geslo odjemalca je: %s
1776.
Start
2011-08-07
Začetek