Translations by WIlco

WIlco has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 266 results
2.
Location
2014-10-07
locatie
3.
Troubleshooting
2014-10-07
het oplossen van problemen
5.
Collection Interval (seconds)
2014-10-07
Collectie Interval (seconden)
6.
The number of seconds between connections to the CMS.
2014-10-07
Het aantal seconden tussen aansluitingen op het CMS.
11.
Enable PowerPoint?
2014-10-07
PowerPoint inschakelen?
12.
Should Microsoft PowerPoint be Enabled?
2014-10-07
Moet Microsoft PowerPoint worden ingeschakeld?
13.
Enable stats reporting?
2014-10-07
Rapportage statistieken inschakelen?
16.
The Width of the Display Window. 0 means full width.
2014-10-07
De breedte van het venster. 0 betekent volle breedte.
18.
The Height of the Display Window. 0 means full height.
2014-10-07
De Hoogte van het scherm getoond. 0 betekent volledige hoogte.
23.
Show the icon in the task bar?
2014-10-07
Toon het icoon in de taakbalk?
24.
Should the application icon be shown in the task bar?
2014-10-07
Mocht het pictogram van de toepassing wordt weergegeven in de taakbalk?
25.
CTRL Key required to access Client Information Screen?
2014-10-07
CTRL toets vereist voor toegang tot Client Informatie Scherm?
26.
Should the client information screen require the CTRL key?
2014-10-07
Heeft de klant informatie scherm de CTRL-toets nodig?
27.
Key for Client Information Screen
2014-10-07
Sleutel voor Client Informatie Scherm
28.
Which key should activate the client information screen? A single character.
2014-10-07
Welke toets van de cliënt informatie scherm moet activeren? Een enkel teken.
29.
Cursor Start Position
2014-10-07
Cursor startpositie
30.
The position of the cursor when the client starts up.
2014-10-07
De positie van de cursor wanneer de cliënt wordt opgestart.
35.
Enable Mouse
2014-10-07
Muis inschakelen
36.
Enable the mouse.
2014-10-07
Schakel de muis in.
37.
Enable Shell Commands
2014-10-07
Inschakelen Shell Commando
38.
Enable the Shell Command module.
2014-10-07
Schakel de Shell Command module in.
39.
Expire Modified Layouts
2014-10-07
Vervallen Gewijzigd Layouts
41.
Log Level
2014-10-07
Log Level
43.
Log file path name.
2014-10-07
Log bestand pad naam.
44.
Create a log file on disk in this location. Please enter a fully qualified path.
2014-10-07
Maak een log-bestand op de harde schijf in deze locatie. Geef een volledige pad.
45.
Maximum concurrent downloads
2014-10-07
Maximum gelijktijdige downloads
46.
The maximum number of concurrent downloads the client will attempt.
2014-10-07
Het maximale aantal gelijktijdige downloads van de cliënt zal proberen.
48.
Which shell commands should the client execute?
2014-10-07
Welke shell commando moet de client uitvoeren?
49.
Use CEF as the Web Browser
2014-10-07
Gebruik CEF als de Web Browser
53.
Screen shot interval
2014-10-07
Bedoelde u: Screenshot intervalSchermafdruk interval
54.
The duration between status screen shots in minutes. 0 to disable. Warning: This is bandwidth intensive.
2014-10-07
De duur tussen de status van schermafdrukken in minuten. 0 om uit te schakelen. Waarschuwing: Dit is bandbreedte-intensieve.
59.
Password Protect Settings
2014-10-07
Wachtwoordbeveiliging Instellingen
60.
Provide a Password which will be required to access settings
2014-10-07
Geef een wachtwoord op, die nodig zal zijn om toegang tot de instellingen te krijgen
61.
Collect interval
2014-10-07
Verzamel interval
62.
1 minute
2014-10-07
1 minuut
63.
5 minutes
2014-10-07
5 minuten
64.
10 minutes
2014-10-07
10 minuten
65.
30 minutes
2014-10-07
30 minuten
66.
1 hour
2014-10-07
1 uur
67.
4 hours
2014-10-07
4 uur
68.
12 hours
2014-10-07
12 uur
76.
Start during device start up?
2014-10-07
Starten tijdens het opstarten van client?
82.
Screen Dimensions
2014-10-07
Scherm Afmetingen
84.
Automatic Restart
2014-10-07
Automatische Herstart
85.
Automatically Restart the application if we detect it is not visible.
2014-10-07
Automatisch opnieuw opstarten van de applicatie als we detecteren dat het niet zichtbaar is.
86.
Start delay for device start up
2014-10-07
Startvertraging voordat client opstart
88.
Blacklist Videos?
2014-10-07
Blacklist video's?
107.
Item
2014-10-07
Item
110.
PHP version %s or later required.
2014-10-07
PHP versie %s of hoger vereist.
113.
File System Permissions
2014-10-07
File System Machtigingen