Translations by Paul van Dun

Paul van Dun has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 123 results
~
Delete a Template
2012-02-04
Verwijder een Template
~
Unable to get permissions for this template
2012-02-04
Kan de rechten voor deze template niet verhalen
~
Unable to get permissions for this layout region
2012-02-04
Kan de rechten voor deze layout regio niet verhalen
~
Unable to get permissions for this layout
2012-02-04
Kan de rechten voor deze layout niet verhalen.
~
Could not Link Template to Group
2012-02-04
Kan Template niet koppelen aan Groep
~
Unable to delete template
2012-02-04
Niet mogelijk om template te verwijderen
~
Could not Unlink Template from Group
2012-02-04
Kan Template niet ontkoppelen van Groep
108.
Status
2012-02-04
Status
176.
Unable to set permissions
2012-02-04
Kan de rechten niet toekennen
209.
Could not delete Data for Column/Row
2012-02-04
Kan de Data voor de Kolom/Rij niet verwijderen
216.
Could not Link DataSet to Group
2012-02-04
Kan de DataSet niet koppelen aan de Groep
323.
Could not Link Layout Region to Group
2012-02-04
Kan de Layout Regio niet koppelen aan de Groep
324.
Could not Unlink Layout Region from Group
2012-02-04
Kan de Layout Regio niet ontkoppelen van de Groep
335.
Media you own already has this name. Please choose another.
2012-02-04
Media waar je over beschikt heeft al deze naam. Gebruik een andere naam.
338.
Error retiring media.
2012-02-04
Fout met terugtrekken van de media.
339.
This media is in use, please retire it instead.
2012-02-04
Deze media is in gebruik, gaarne terugtrekken.
340.
Cannot locate the files for this media. Unable to delete.
2012-02-04
Kan de bestanden voor deze media niet vinden. Niet mogelijk te verwijderen.
341.
Error deleting media.
2012-02-04
Fout met verwijderen van media
342.
No module type given
2012-02-04
Geen module type gegeven
343.
No Module of this type found
2012-02-04
Geen module van dit type gevonden
344.
Database error checking module
2012-02-04
Database fout bij controleren van module
349.
Could not Link Media to Group
2012-02-04
Kan de Media niet koppelen aan Groep
350.
Could not Unlink Media from Group
2012-02-04
Kan media niet ontkoppelen van Groep
368.
No User Id Present
2012-02-04
Geen Gebruiker ID beschikbaar
421.
Error querying for the Media information
2012-02-04
Fout met query voor Media informatie
422.
Cannot determine if this media has been used.
2012-02-04
Kan niet bepalen of deze media gebruikt is
423.
Delete this media
2012-02-04
Verwijder deze media
424.
Retire this media
2012-02-04
Laat deze media verlopen
426.
Unassign from this region and retire
2012-02-04
Afwijzen van deze regio en ga terug
427.
You do not have permission to alter/delete this media.
2012-02-04
U heeft geen rechten om deze media te wijzigen/verwijderen.
428.
Unassign from this region only
2012-02-04
Afwijzen alleen van deze regio
429.
Are you sure you want to delete this media?
2012-02-04
Bent u er zeker van om deze media te verwijderen?
430.
Please select from the following options
2012-02-04
Maak een keuze uit de volgende opties
432.
Delete Media
2012-02-04
Verwijder Media
457.
You do not have permissions to edit this media
2012-02-04
U heeft niet de juiste rechten om deze media te wijzigen
459.
Permissions
2012-02-04
Rechten
461.
Permissions Changed
2012-02-04
Rechten aangepast
561.
Schedule Now
2012-02-04
Plaats in de wachtrij
609.
Unable to get group information for media
2012-02-04
Kan de groep informatie niet verhalen voor de media
613.
Add DataSet
2012-02-04
Voeg DataSet Toe
618.
View Data
2012-02-04
Gegevens weergeven
619.
View Columns
2012-02-04
Kolommen tonen
623.
DataSet Added
2012-02-04
DataSet Toegevoegd
624.
Access Denied
2012-02-04
Toegang geweigerd
625.
Unable to get DataSet information
2012-02-04
Kan de DataSet informatie niet verhalen
626.
Edit DataSet
2012-02-04
Wijzig DataSet
627.
DataSet Edited
2012-02-04
DataSet Gewijzigd
630.
Delete this DataSet?
2012-02-04
Verwijder deze DataSet?
632.
DataSet Deleted
2012-02-04
DataSet verwijderd
633.
Columns for %s
2012-02-04
Kolommen voor %s