Translations by Rick

Rick has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
~
Cannot set debug to On
2009-11-18
Kan debug niet aanzetten
~
Cannot set debug to Off
2009-11-18
Kan debug niet uitzetten
220.
Could not link the new display with its group.
2010-01-06
Kan het nieuwe display niet koppelen met deze groep.
2009-11-18
Kan het nieuwe beeldscherm niet koppelen met deze groep.
230.
Could not update display
2010-01-06
Kan de display niet updaten
232.
Error updating this displays last accessed information.
2009-11-18
Fout in het bijwerken van de door dit beeldscherm laatst opgehaalde informatie.
251.
Could not add Display Group
2009-11-18
Kan geen beeldscherm groep toevoegen.
254.
Unable to delete Display Group.
2009-11-18
Kan de beeldscherm groep niet verwijderen
258.
Could not Link Display Group to Display
2009-11-18
Kan de beeldscherm groep niet koppelen aan beeldscherm
259.
Could not Unlink Display Group from Display
2009-11-18
Kan de beeldscherm groep niet ontkoppelen van het beeldscherm
260.
Unable to update the DisplayGroup for this Display
2009-11-18
Het is niet mogelijk de beeldscherm groep bij te werken voor dit beeldscherm
371.
Could not INSERT a new Schedule
2009-11-18
Kan geen nieuw rooster toevoegen
378.
Error retriving information necessary to delete this event
2009-11-18
Fout in het ophalen van informatie welke nodig is om dit evenement te verwijderen.
379.
Unable to edit the display groups for this Event.
2009-11-18
Het is niet mogelijk om de beeldscherm groepen te wijzigen voor deze gebeurtenis.
506.
Cannot set audit to On
2009-11-18
Kan audit niet aanzetten
507.
Debugging switched On.
2009-11-18
Debugging staat aan.
508.
Cannot set audit to Off
2009-11-18
Kan audit niet uitzetten
509.
Debugging switched Off.
2009-11-18
Debugging staat uit.
510.
Cannot switch modes.
2010-01-05
Kan niet wisselen tussen modes.
2009-11-18
Kan niet wisselen tussen methodes