Translations by Mighiel

Mighiel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
145.
ZIP
2015-04-10
Postcode
448.
Update this media in all layouts it is assigned to?
2015-04-15
Media bijwerken in alle lay-outs waar deze wordt gebruikt?
449.
Note: It will only be replaced in layouts you have permission to edit.
2015-04-15
Let op: Dit wordt alleen vervangen in lay-outs waar u rechten op hebt.
450.
Delete the old version?
2015-04-15
Oude versie verwijderen?
451.
Completely remove the old version of this media item if a new file is being uploaded.
2015-04-15
Verwijderd de oude versie van dit bestand, als er een nieuwe bestand wordt toegevoegd.
737.
Unknown Display Status
2015-04-23
Onbekende display status
739.
Request Screen Shot
2015-04-16
Vraag om scherm afbeedling
749.
The Default Layout will be shown there are no other scheduled Layouts. It is usually a full screen logo or holding image.
2015-04-23
De standaard lay-out zal worden getoond wanneer er geen andere lay-out is ingepland.
767.
Are you sure you want to request a screen shot? The next time the client connects to the CMS the screen shot will be sent.
2015-04-16
Weet u zeker dat u een scherm afbeelding witl aanvragen? De volgende keer dat de client verbinding maakt met het systeem zal de scherm afbeelding worden verstuurd.
921.
Show
2015-04-15
Toon
925.
1st line
2015-04-15
1e regel
927.
Undo
2015-04-23
Maak ongedaan
944.
Are you sure you want to delete this layout?
2015-04-23
Weet u zeker dat u deze layout wilt verwijderen?
945.
All media will be unassigned and any layout specific media such as text/rss will be lost. The layout will be removed from all Schedules.
2015-04-23
Alle media zal worden ontkoppeld en iedere layout specifieke media zoals tekst zal verloren gaan. De layout zal worden verwijderd waar deze is ingepland.
947.
Retire
2015-04-10
Laten verlopen
949.
Are you sure you want to retire this layout ?
2015-04-23
Weet u zeker dat u deze layout wilt terugtrekken?
956.
There are items on this Layout that can only be assessed by the Display
2015-04-23
Er zit content in deze layout wat hier niet getoond kan worden en alleen zichtbaar is op het display zelf.
964.
Tags for this layout - used when searching for it. Comma delimited. (1 - 250 characters)
2015-04-15
Labels voor deze lay-out - gebruikt bij het zoeken. Komma gescheiden. (1 - 250 karakters)
977.
The layering order of this region (z-index). Advanced use only.
2015-04-23
De volgorde van de lagen van deze regio (z-index). Alleen voor geavanceerd gebruik.
991.
There are items on this Layout that can only be assessed by the client
2015-04-23
Er zit content in deze lay-out wat hier niet getoond kan worden en alleen zichtbaar is op het display zelf.
992.
The Name of the Layout - (1 - 50 characters). Leave blank to use the name from the import.
2015-04-15
De Naam van de Layout - (1 - 50 karakters). Laat leeg om de naam te gebruiken van de import.
994.
If the import finds existing media with the same name, should it be replaced in the Layout or should the Layout use that media.
2015-04-15
Als de import bestaande media vindt met dezelfde naam, moet deze dan vervangen worden in de lay-out of moet de layout dat bestand gebruiken.
995.
Import Tags?
2015-04-15
Labels importeren?
996.
Would you like to import any tags contained on the layout.
2015-04-15
Wilt u de labels ook importeren in de layout?
1096.
%s scheduled on %s
2015-04-23
%s ingepland op %s
1100.
Please select one or more displays / groups for this event to be shown on.
2015-04-15
Selecteer één of meer displays / groepen waar deze gebeurtenis op getoond moet worden.
1106.
Please select a Layout or Campaign for this Event to show
2015-04-15
Selecteer een lay-out of campagne voor deze gebeurtenis die moet worden getoond.
1108.
Please select the order this event should appear in relation to others when there is more than one event scheduled
2015-04-15
Selecteer de volgorde voor deze gebeurtenis in relatie met andere wanneer er meerdere gebeurtenissen zijn ingepland.
1111.
Per Minute
2015-04-15
Per minuut
1137.
Hours this event should be scheduled for
2015-04-15
Aantal uren hoelang deze gebeurtenis ingepland moet worden.
2015-04-15
Aantal uren wanneer deze gebeurtenis ingepland moet worden.
1138.
Minutes this event should be scheduled for
2015-04-15
Aantal minuten hoelang deze gebeurtenis ingepland moet worden.
1139.
Seconds this event should be scheduled for
2015-04-15
Aantal seconden hoelang deze gebeurtenis ingepland moet worden.
1140.
Should this event have an order?
2015-04-15
Moet deze gebeurtenis een volgorde hebben?
1155.
Availability
2015-04-15
Beschikbaarheid
1175.
Retire this template or not? It will no longer be visible in lists
2015-04-23
Wil u dit sjabloon terugtrekken of niet? Het zal niet meer zichtbaar zijn in de lijst.
1204.
Are you sure you want to remove this region? All media files will be unassigned and any context saved to the region itself (such as Text, Tickers) will be lost permanently.
2015-04-23
Weet u zeker dat u deze regio wilt verwijderen? Alle media bestanden zullen worden ontkoppeld en alle content opgeslagen binnen deze regio (zoals tekst) zal definitief worden verwijderd.
1215.
Switch to Grid
2015-04-23
Schakel naar rooster
1216.
Switch to List
2015-04-23
Schakel naar lijst
1583.
Replace background images?
2015-04-15
Achtergrond afbeelding vervangen?
1584.
If the current image is used as a background, should the new image replace it?
2015-04-15
Als de huidige afbeelding wordt gebruikt als achtergrond, moet de nieuwe afbeelding deze vervangen?
1767.
Shrink Designer
2015-04-23
Verklein ontwerper
1768.
Enlarge Designer
2015-04-23
Vergroot ontwerper
1770.
This is an old format layout, please consider upgrading using the options menu
2015-04-15
De layout heeft nog een oud formaat en moet worden opgewaardeerd. Mocht dit niet lukken of heeft u onvoldoende rechten neem dan contact met ons op.
2015-04-15
Dit is een oude layout formaat en moet worden opgewaardeerd, neem contact op met Intr@works mocht u onvoldoende rechten hebben.
1802.
We hope you like %s and have given you some suggestions below to get you started.
2015-04-16
We hopen dat u %s leuk vindt en hebben hieronder wat suggesties gegeven om mee te beginnen.
1804.
Displays are your physical hardware players connected to your TV/Projector. Connect your first display to get started.
2015-04-16
Displays zijn uw fysieke hardware players die verbonden zijn met uw Televisie/Beamer. Bekijk hier of het display de laatste wijzigingen heeft verwerkt en overige informatie.
1808.
Screen design and presentation is managed on a Layout. You can have as many layouts as you want and design them in the CMS.
2015-04-16
Display ontwerp en presentatie worden beheerd binnen een lay-out. Kopieer een bestaande en pas deze aan of ontwerp een totaal nieuwe lay-out!
1811.
Send something down to your display and watch %s come alive! Create events on Displays / Groups for Layouts / Campaigns, create repeat events and much more.
2015-04-16
Verzend iets naar uw display en zie %s tot leven komen! Creëer gebeurtenissen op Displays / Groepen voor lay-outs / Campagnes, creëer terugkerende gebeurtenissen en veel meer!
1817.
Today
2015-04-15
vandaag