Translations by G. de Keijzer

G. de Keijzer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 196 results
~
Unable to update loggedin status for display.
2010-09-17
Niet mogelijk om inlog status voor het display te updaten
~
How long in minutes after the display last connected to the webservice should we send an alert. Set this value higher than the collection interval on the client. Set to 0 to use global default.
2010-09-17
Na hoeveel minuten moet er een alarm worden verstuurd als de display zich niet meer bij de webservice heeft aangemeld? Zet de waarde hoger dan de verzamel interval op de cliënt. Zet waarde op 0 om de voorkeursinstelling te gebruiken.
~
Error getting user information.
2010-06-17
Fout bij verkrijgen gebruikers informatie
~
Could Not Complete, Duplicate User Name Exists
2010-06-17
Kon niet uitvoeren, deze naam bestaat reeds.
~
Cant get this user's name. Please try another.
2010-06-17
Deze gebruikersnaam is niet mogelijk. Probeer een andere.
~
Error getting Users
2010-06-17
Fout bij verkrijgen van gebruikers
~
Alert Timeout
2010-06-17
Alarm Timeout
~
How long in minutes after the display last connected to the webservice should we send an alert. Set this value higher than the collection interval on the client. Set to 0 to use global default.
2010-06-17
Na hoeveel minuten moet er een alarm worden verstuurd als de display zich niet meer bij de webservice heeft aangemeld? Ze de waarde hoger dan de verzamel interval op de client. Zet waarde op 0 om de voorkeursinstelling te gebruiken.
~
Unable to access displays
2010-01-07
Geen toevang tot de displays
2010-01-02
Geen toegang tot schermen
~
Tags for this layout - used when searching for it. Space delimited. (1 - 250 characters)
2010-01-02
Labels voor deze layout - gebruikt tijdens zoeken. Gescheiden door spatie. (1 - 250 tekens)
~
No help file found for Topic %s and Category %s.
2010-01-02
Geen help bestand gevonden voor onderwerp %s en categorie %s.
1.
General
2010-01-02
Algemeen
42.
The logging level that should be recorded by the Player.
2018-11-04
Het logging niveau dat de speler moet bevatten.
93.
Action for Screen Shot Intent
2018-11-04
Actie voor Schermafdruk voornemen
121.
SOAP Extension
2010-06-17
SOAP Extensie
125.
Session
2010-01-02
Sessie
129.
PCRE
2010-01-02
PCRE
131.
Gettext
2010-01-03
Gettext
188.
Name must be between 1 and 50 characters
2011-10-04
Naam moet tussen 1 en 50 karakters bevatten
190.
There is already dataset called '%s'. Please choose another name.
2011-10-04
Er is al een dataset '%s'. Kies een andere.
191.
Could not add DataSet
2011-10-04
Kan DatasSet niet toevoegen
192.
Cannot edit dataset %s
2011-10-04
Kan dataset %s niet bewerken
198.
Could not determine the Column Order
2011-10-04
Kon de kolom volgorde niet vaststellen
199.
Could not add DataSet Column
2011-10-04
Kan de DataSet Kolom niet toevoegen
201.
New list content value is invalid as it doesnt include values for existing data
2011-10-04
De nieuwe lijst waarde is niet correct, omdat hij geen waarde voor bestaande data bevat
202.
Could not edit DataSet Column
2011-10-04
Kan de DataSet Kolom niet bewerken
203.
Could not delete DataSet Column
2011-10-04
Kan DataSet Kolom niet verwijderen
207.
Could not add DataSet Data
2011-10-04
Kan DataSet Data niet toevoegen
208.
Could not edit DataSet Data
2011-10-04
Kan DataSet Data niet bewerken
217.
Could not Unlink DataSet from Group
2011-10-04
Kan de DataSet niet ont-linken van de Groep
219.
Could not add a display group for the new display.
2010-01-02
Kan geen nieuwe display groep toevoegen voor de nieuwe display.
222.
Can not have a display without a name
2010-01-07
Kan geen display zonder naam hebben
2010-01-02
Kan geen scherm zonder naam hebben
229.
Could not update this display with a new name.
2010-01-07
Kan de display niet updaten met een nieuwe naam.
2010-01-03
Kan dit scherm niet updaten met een nieuwe naam.
2010-01-03
2010-01-02
Kan deze display niet bijwerken met een nieuwe naam.
232.
Error updating this displays last accessed information.
2010-01-07
Fout bij het updaten van de door displays opgehaalde informatie.
233.
Error updating this displays default layout.
2011-04-18
Fout bij updaten voorkeur layout van dit display
249.
Please enter a display group name
2010-01-07
Geef een display groep naam in
2010-01-03
Geef een scherm groep naam in
251.
Could not add Display Group
2010-01-07
Kan display groep niet toevoegen
254.
Unable to delete Display Group.
2010-01-07
Kan de display groep niet verwijderen
255.
Unable to get the DisplayGroup for this Display
2010-01-07
Kan de display groep van deze display niet vinden
2010-01-03
Kan de Scherm Groep van dit scherm niet vinden
2010-01-02
Kan de DisplayGroep van deze display niet vinden
256.
Unable to delete Schedule records for this DisplayGroup.
2010-01-07
Kan de agenda-records voor deze display groep niet verwijderen
2010-01-02
Kan de agenda-records voor deze DisplayGroep niet verwijderen
258.
Could not Link Display Group to Display
2010-01-07
Kan de display groep niet koppelen aan het display