Translations by Dave

Dave has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
Click on the below link to open the bug report page for this Xibo release.
2009-06-20
Klik op onderstaande link om de bug rapportage pagina te openen voor deze versie van Xibo.
~
Are you sure you want to delete this layout? All media will be unassigned. Any layout specific media such as text/rss will be lost.
2009-06-20
Weet u zeker dat u dat u deze layout wilt verwijderen? Alle media word niet niet toegewezen. Elke specifieke media layout , zoals text / rss verloren zullen gaan.
283.
Tags can not be longer than 254 characters
2009-06-20
Tags mogen niet langer zijn dan 254 tekens
404.
Unable to create Module [No type given] - please refer to the Module Documentation.
2009-06-20
Niet in staat om een Module te creëren [Geen type doorgegeven] - wij verwijzen u naar de module Documentatie.
405.
Unable to create Module [No registered modules of this type] - please refer to the Module Documentation.
2009-06-20
Niet in staat om een Module te creëren [Geen geregistreerde modules van dit type] - wij verwijzen u naar de module Documentatie.
446.
Tags
2009-06-20
Tags
713.
Interleave Default
2009-06-20
Standaard Interleave
715.
Auditing
2009-06-20
Auditing
716.
Collect auditing from this client. Should only be used if there is a problem with the display.
2009-06-20
Bezig met controleren van deze client. Mag alleen worden gebruikt wanneer er een probleem is met de display.
724.
License
2009-06-20
Licentie
866.
Retest
2009-06-08
Opnieuw testen
898.
Unable to write to settings.php. We already checked this was possible earlier, so something changed.
2009-06-08
Kan niet schrijven naar settings.php. Wij hebben al gecontroleerd of dit mogelijk was eerder, dus er iets veranderd.
905.
Library Location
2009-06-08
Bibliotheek lokatie
907.
Server Key
2009-06-08
Server sleutel
909.
Statistics
2009-06-08
Statistieken
913.
A file exists with the name you gave for the Library Location. Please choose another location
2009-06-08
Een bestand bestaat al met de naam die u heeft gekozen in de Bibliotheek Lokatie. Kies een andere lokatie a.u.b
914.
Could not create the Library Location directory for you. Please ensure the webserver has permission to create a folder in this location, or create the folder manually and grant permission for the webserver to write to the folder.
2009-06-08
Kan niet de Bibliotheek Locatie directory voor u creeren . Zorg ervoor dat de webserver permissies heeft om een map te maken op deze locatie, of maak de map handmatig en geef permissie voor de webserver te schrijven naar de map.
915.
The Library Location you gave is not writable by the webserver. Please fix the permissions and try again.
2009-06-08
De Bibliotheek Locatie die u heeft opgegeven is niet schrijfbaar voor de webserver. Geef de juiste permissies en probeer het opnieuw.
916.
The Library Location you gave is not empty. Please give the location of an empty folder
2009-06-08
De Bibliotheek Locatie die u gaf is niet leeg. Geef de locatie van een lege map op.
919.
Unable to delete install.php. Please ensure the webserver has permission to unlink this file and retry
2009-06-08
Het is niet mogelijk om install.php te verwijderen. Zorg ervoor dat de webserver toestemming heeft om de koppeling met het bestand tot stand te brangen en probeer het opnieuw.
1721.
Check that the Environment passes all the Xibo Environment checks.
2009-06-20
Controleer dat xibo voldoet aan alle Omgeving benodigdheden.
1723.
Turn ON Debugging
2009-06-20
Zet Debuggen AAN.
1724.
Recreate the Problem in a new window.
2009-06-20
Herproduceer het probleem in een nieuw venster.
1728.
Turn full auditing and debugging OFF.
2009-06-20
Zet volledige auditing aan, en zet debuggen UIT
1729.
Turn OFF Debugging
2009-06-20
Zet Debuggen UIT
1731.
Describe the problem and upload the file you obtained earlier.
2009-06-20
Beschrijf het probleem en upload het bestand dat u eerder heeft opgepakt.
1733.
We will do our best to use the information collected above to solve your issue.
2009-06-20
We zullen ons uiterste best doen om met de informatie die is verzameld zo snel mogelijk het probleem op te lossen.
1734.
However sometimes this will not be enough and you will be asked to put your Xibo installation into "Test" mode.
2009-06-20
Hoewel soms dit genoeg zal zijn moet u soms de Xibo installatie in "Test"modus zetten.
1737.
Recreate the Problem in a new window and Capture a screenshot.
2009-06-20
Herproduceer het probleem in een nieuw venster. En maak een scherm print.