Translations by Brecht007

Brecht007 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 143 results
~
Are you sure you want to delete this layout? All media will be unassigned. Any layout specific media such as text/rss will be lost.
2009-06-08
Bent u zeker dat u deze layout wilt verwijderen? Alle media items worden verwijderd. Media items voor deze layout zoals tekst/RSS zullen verloren gaan.
~
Can not get layout information
2009-06-08
Kan de informatie van de layout niet vinden
~
You must specify a help page.
2009-06-08
U moet een help pagina opgeven.
~
Delete Group
2009-06-08
Verwijder Groep
~
Can't get this groups information
2009-06-08
Kan geen informatie vinden van deze groep
~
You should send your screenshot to info@xibo.org.uk with a reference to the Launchpad Question/Bug you have created previously.
2009-06-08
Gelieve uw schermafbeelding te versturen naar info@xibo.org.uk met een verwijzing naar het Launchpad Question/Bug dat u eerder gemaakt heeft.
~
System Information
2009-06-08
Systeem Informatie
119.
JSON Extension
2009-06-08
JSON Uitbreiding
123.
GD Extension
2009-06-08
GD Uitbreiding
133.
Calendar Extension
2009-06-08
Calendar Uitbreiding
135.
DOM Extension
2009-06-08
DOM Uitbreiding
137.
DOM XML Extension
2009-06-08
DOM XML Uitbreiding
141.
Allow PHP to open external URLs
2009-06-08
Laat PHP externe URL's openen
162.
No menu provided
2009-06-08
Geen menu voorzien
163.
No permissions for this menu.
2009-06-08
Geen rechten voor dit menu.
165.
You do not have permission to access this page.
2009-06-08
U heeft geen rechten om deze pagina te openen.
187.
Unknown Error
2009-06-08
Onbekende Fout
189.
Description can not be longer than 254 characters
2009-06-08
Omschrijving mag niet langer zijn dan 254 karakters
230.
Could not update display
2009-06-08
Kan het scherm niet updaten
282.
Layout Name must be between 1 and 50 characters
2009-06-08
Layout Naam moet tussen 1 en 50 karakters lang zijn
289.
Unknown error editing %s
2009-06-08
Onbekende fout bij het bewerken van %s
296.
No Layout selected
2009-06-08
Geen Layout geselecteerd
305.
Unable to get the Resolution information
2009-06-08
Kan de Resolutie informatie niet verkrijgen
309.
Unable to update background information
2009-06-08
Kan de achtergrondinformatie niet updaten
355.
No region ID provided, cannot delete
2009-06-08
Geen regio ID opgegeven, verwijderen niet mogelijk
361.
Error getting type from a media item.
2009-06-08
Fout bij het laden van een media item.
380.
Update of settings failed
2009-06-08
Het updaten van de instellingen is mislukt
391.
Group Name cannot be empty.
2009-06-08
De Naam van de Groep mag niet leeg zijn.
408.
Cannot find this media item. Please refresh the region options.
2009-06-08
Kan dit media item niet vinden. Gelieve de regio opties te vernieuwen.
412.
Unable to Remove this media from the Layout
2009-06-08
Kan dit media item niet verwijderen van het ontwerp
413.
Unable to assign to the Region
2009-06-08
Kan niet toepassen op de Regio
414.
Error adding this media to the library
2009-06-08
Fout bij het toevoegen van dit media item aan de biblioteek
415.
Help
2009-06-08
Help
416.
Return to the Region Options
2009-06-08
Keer terug naar de Regio Opties
418.
It will be lost
2009-06-08
Het zal permanent verloren zijn
419.
Yes
2009-06-08
Ja
420.
No
2009-06-08
Nee
440.
Cancel
2009-06-08
Annuleer
441.
Save
2009-06-08
Opslaan
442.
Name
2009-06-08
Naam
444.
Duration
2009-06-08
Duurtijd
455.
Type
2009-06-08
Type
460.
You do not have permissions to edit this layout
2009-06-08
U heeft geen rechten om deze layout te bewerken
477.
None
2009-06-08
Geen
540.
From Date
2009-06-08
Van Datum
546.
Refresh
2009-06-08
Vernieuwen
549.
Filter
2009-06-08
Filter
553.
Message
2009-06-08
Bericht
562.
Layouts
2009-06-08
Layouts
563.
Edit
2009-06-08
Bewerken